Planlagt nybygg av boliger i Nittedal

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Nittedal som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Etablering av heldøgnsbemannede boliger i Gjerdrum kommune
Behovet i prosjektet er foreløpig estimert til: - 20-25 boenheter pluss personalfasiliteter. - Dagsenter for 20-30 personer med nedsatt funksjonsevne. Krav til tomt/prosjekt: - Må etableres i eller i umiddelbar nærhet til ordinære bomiljøer – der man kan møte andre mennesker. - Det vektlegges viktigheten av normalisering og integrering. - Grøntarealer – felles uteområder/sosiale arenaer i nærheten. - Nærhet til kollektivt tilbud. - Nærhet til butikker, serveringssteder, kulturelle møteplasser, lege, frisør o.l.

Se andre prosjekter i Viken fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.