Planlagt nybygg av boliger i Nannestad

Etablering av omsorgsboliger for ungdommer i Nannestad kommune
Nannestad kommune har ungdommer bosatt i kommunen med ulik funksjonsnedsettelse. Ungdommen ønsker seg egen bolig, og Nannestad kommune er plikter å bidra. Dette danner grunnlag for prosjekt “boliger for våre barn”. Det er antatt at vi vil være i behov av 8-10 boliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.