Planlagt nybygg av boliger i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (1)
Drangedal (14)
Færder (3)
Fyresdal (7)
Hjartdal (5)
Horten (4)
Kragerø (1)
Kviteseid (0)
Larvik (0)
Nissedal (2)
Nome (2)
Notodden (0)
Porsgrunn (4)
Sandefjord (12)
Seljord (1)
Siljan (0)
Skien (6)
Tinn (2)
Tokke (6)
Tønsberg (4)
Vinje (0)
Nybygg av leiligheter i Horten
700-800 boenheter.
Nybygg av boliger, forretning mm i Vear
Areal bolig, BTA 10 000 m², Areal næring, BTA 3 000 m², Areal parkering 3 000 m². Adresse: Bekkeveien 200-204.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Ca. 16 mål. Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord, trinn 2-3
Totalt 140 leiligheter fordelt på 3 trinn.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av boliger på Kamfjordåsen i Sandefjord
Det angitte utbyggingsområdet er på 25 dekar.
Nybygg av eneboliger i Brekk
Ca. 30-40 tomter. Gnr/bnr: 26/344, 26/401 og 26/261
Nybygg av terrasseleiligheter i Bøle, Skien
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger på Mjelkåsen i Drangedal
Kommunale boligtomter. 2 byggeklare tomter, 50 trenger ferdigstillelse.
Nybygg av boliger på Bråtheia i Drangedal
Kommunale boligtomter. 6 byggeklare tomter og 49 fremtidige tomter trenger ferdigstillelse.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Sandefjord, trinn 4 m.fl.
Blanding av rekkehus, firemannsboliger og lavblokker fra 3 til 5 etasjer.
Nybygg av boliger i Henseid
Kommunale boligtomter. 5 byggeklare tomter og 23 fremtidige tomter trenger ferdigstillelse.
Nybygg av leiligheter i Stokke
Midt i Stokke sentrum.
Etablering av boliger i Nome kommune
Delvis byggeklare tomter.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg og rehabilitering av eksisterende bygg i Teie sentrum, Nøtterøy
Eiendommen er tenkt utviklet med nybygg i bakgård (rive garasje) med servering i 1. etasje og boliger i etasjene over. Eksisterende bygg bevares og rehabiliteres.
Nybygg av eneboliger i Fyresdal kommune
Infrastruktur er opparbeidet. Ca 12 ledige boligtomter.
Nybygg av boliger i Løbbedalen, Drangedal
Kommunale tomter. 3-4 byggeklare tomter samt flere fremtidige tomter som trenger ferdigstillelse.
Nybygg av boliger i Tørdal
9 kommunale boligtomter til salgs. 7 byggeklare tomter og 2 trenger ferdigstillelse.
Nybygg av hybler og kontor i Skien kommune
Prosjekt Sandviksvegen – Nye boformer. En ny boform som skal huse midlertidige leietakere for inntil 3 måneder. De nye boenhetene skal være utformet som hybler, og huse det aller mest nødvendige. Det skal prosjekteres og bygges hybler fordelt over 2 etasjer, kontor i første etasje og eventuelt teknisk rom i andre etasje. Hyblene skal ha egne bad. Det vil være behov for inntil to kontorplasser, hvor man skal ha mulighet for å arbeide, samt personaltoalett.
Etablering av boliger for førstegangsetablerere i Færder kommune
6 boliger på Roppestadkollen for førstegangsetablerere.
Nybygg av boliger på Juvassåsen i Drangedal
Kommunale boligtomter. 3 byggeklare tomter og 6 fremtidige tomter trenger ferdigstillelse.
Etablering av småbruk i Fyresdal kommune
Infrastruktur er opparbeidet. 17 store tomter til salg for bygging av småbruk.
Nybygg av eneboliger i Fyresdal kommune
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av eneboliger i Fyresdal kommune
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Hjartdal kommune
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger på Bostrak i Drangedal
3-4 kommunale byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Tuddal
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Hjartdal kommune
Infrastruktur er opparbeidet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.