Utvikling av ny bydel i Tromsø
Langs Tromsøysundet. Fra Hungeren til Midtre Kaldslett.
Riving og nybygg av bo- og velferdssenter i Tromsø
Brukes som pandemicenter i dagens situasjon. Areal: 20 000- 25 000 kvm Riving: Eksisterande omsorgsboliger og 1-2 bolighus.
Riving av lager for nybygg av lamellblokker ved vannkant i Tromsø
Eiendom der Olav Aakre tidligere hadde lager.
Nybygg av boliger i Tana
Prosjekt i tidlig fase. Kommunedelplan er vedtatt. 256 tomter/boenheter.
Nybygg av boliger og næring på Bergsvågen i Harstad
Det planlegges inntil 80 leiligheter og 3000 kvadratmeter med næringsarealer.
Nybygg av boliger i Skiippagurra
Prosjekt i tidlig fase. Kommunedelplan er vedtatt. 73 tomter.
Nybygg av boliger ved Målselv
Ferdig regulert eiendom med utbyggingsavtale på ca 4 800 m2 beliggende i solrikt lett skrånet terreng med utsikt mot sør / sør-vest. Kort vei til alle relevante servicefunksjoner som butikk, skole, barnehage m.v. Eiendommen kan bebygges med inntil 3 etg lavblokk + U-eg for parkering og boder, og/eller rekkehusløsninger. Rekkehus- og/eller leilighetsprosjekt. Totalt 32 rekkehus event. ca. 50 leiligeheter. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av spesialtilpassede leiligheter i Tromsø
Tidligere prosjektnavn Kvinnehuset.
Nybygg av boliger i Balsfjord
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Balsfjord
Infrastruktur er opparbeidet.
Etablering av boligområde på Borkenes i Kvæfjord kommune, trinn 1
Totalt 55 tomter på området. 16 byggeklare kommunale tomter i 1. byggetrinn til salgs. Ta kontakt med Kvæfjord kommune for mer info og priser.
Nybygg av boligfelt i Gratangen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av omsorgsboliger i Sjøvegan sentrum
Ca. 11 daa. Bygging av omsorgsboliger til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. 10-20 omsorgsboliger i et bygg.
Nybygg av omsorgsboliger i Skjervøy
10 stk omsorgsleiligheter og 2-3 stk avlastningshybler.
Nybygg av boliger i Kjøllefjord
8 boligtomter fordelt på Lebesby kommune og Finnmarkseiendommen.
Etablering av boligområde i Båtsfjord
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av boliger i Karasjok kommune
6 byggeklare tomter. Gnr/bnr: 21/360, 21/362, 21/365, 21/366, 21/369, 21/373.
Nybygg av boliger i Balsfjord
Infrastruktur er opparbeidet.
Ny- alternativt ombygg av ambulansestasjon på Skibotn i Storfjord kommune
Leieavtale for ambulansestasjonen i Storfjord Kommune. Ambulansestasjonen skal være en 1-bils stasjon, tilrettelagt for nødvendig antall personell og med garasjeplass for to ambulanser. Ambulansetjenesten drives av oppdragsgiver i egenregi. Selve ambulansestasjonene er innleid og vi ønsker gjennom dette anbudet å få etablert oss i tilfredsstillende lokaliteter på Skibotn.
Ny- alternativt ombygg av ambulansestasjon på Evenskjer i Tjeldsund kommune
Leieavtale for ambulansestasjonen på Evenskjer. Ambulansestasjonen skal være en 2-bils stasjon, tilrettelagt for nødvendig antall personell og med garasjeplass for to ambulanser. Ambulansetjenesten drives av oppdragsgiver i egenregi. Selve ambulansestasjonene er innleid og vi ønsker gjennom dette anbudet å få etablert oss i tilfredsstillende lokaliteter på Evenskjer.
Nybygg av boliger i Karasjok kommune
3 byggeklare tomter. Gnr/bnr: 21/345, 21/346 og 21/349.
Nybygg av eneboliger i Solmoen
Ca. 3-4 tomter. Gnr/bnr: 27/225 & 27/211
Nybygg av eneboliger i Skarpvollen
Ca. 3-4 tomter. Gnr/bnr: 27/216 & 27/291
Nybygg av boliger i Karasjok kommune
2 byggeklare tomter. Gnr/bnr 9/258, 9/260.
Nybygg av boliger i Balsfjord kommune
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Balsfjord kommune
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Balsfjord kommune
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Balsfjord kommune
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Balsfjord kommune
Infrastruktur er opparbeidet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.