Alle planlagte boligprosjekter i Asker

Nybygg av boliger, hotell og næring i Hurum, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av kontor og boliger med parkeringskjeller i Asker
Et område som i dag omfatter REMA-bygget i Gartnerveien 3 og kontor- og handelssenteret i Fekjan 7-15.
Nybygg av eneboliger i Røyken
Ca. 250 boliger planlegges.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Asker
Gnr/bnr: 50/105, 50/263 med flere. Planen omfatter bolig, forretning og offentlig/privat tjenesteyting.
Nybygg av boliger i Røyken
Gnr/bnr 253/52 mfl. Ca 100 enheter.
Nybygg av boliger i Asker, trinn 3 mfl
I forbindelse med ny E18 gjennom Asker. Totalt ca. 650 boliger på Landåsjordene. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 2/34, 2/342.
Nybygg av boliger på Elnes i Asker kommune
Ca 240 boliger i lavblokker, rekkehus og eneboliger, samt barnehage.
Nybygg av leiligheter m.m. på Høn i Asker kommune
11 mål. 5-6 etasjer. Minst 20 prosent av boligene skal tilpasses spesielt for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og prosjektet utvikles med en rekke sosiale tillegsfunksjoner. OBOS legger også opp til treningsrom, felles oppholdsrom med kjøkken og uteområder med blant annet orangeri, bocciabane og lekeplass. Åtte av boligene skal utvikles som et privat bofellesskap med felles allrom og kjøkken og med enkel tilgang til det tilrettelagte uteområdet.
Nybygg av boligområde i Sætre
120-130 boenheter blir utført i 2 byggefelt. 4-5 etasjer.
Nybygg av boliger i Asker, trinn 2
I forbindelse med ny E18 gjennom Asker. Totalt ca. 650 boliger på Landåsjordene. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 2/34, 2/342.
Nybygg av boliger på Hvalstad i Asker
Ca 20,5 daa. Ca 100 stk boenheter. Utvidelse av kjørebredden på adkomstveien fra Johs Hartmanns vei.
Nybygg av boligfelt i Buskerud
Ca. 100-150 enheter.
Nybygg av leiligheter og næring i Asker
Gnr/bnr 78/18, 78/25, 78/40 mfl.
Ny- og ombygg av flerbolighus i Spikkestad, trinn 3
Hele området S11 er regulert til 240 enheter.
Nybygg av boliger i Asker
BRAS 4850 kvm.
Nybygg av sykehjem i Dikemark
Tidlig planlagt prosjekt fra kommuneplan. Byggestart 2025-2030. Omfang er ukjent.
Nybygg av leiligheter I Asker
Det planlegges for ca. 35-40 leiligheter.
Nybygg av boligområde i Asker
Prosjektet består av: 8 rekkehus, ca 1060 m2 BTA, 12-16 boenheter i flerbolighus, ca 1115 m2 BTA. Totalt ca. 2175 m2.
Nybygg av konsentrert småhus/blokkbebyggelse i Asker
12 daa. Boligpotensiale, 30 stk enheter.
Nybygg av rekkehus i Røyken
12 stk tomter med rekkehus.
Nybygg av rekkehus i Asker
Etablering av nye boliger av høy kvalitet i et attraktivt område i nærheten av Asker sentrum. Det er foreslått en fortetting av planområdet som tar hensyn til de viktigste kvalitetene på tomten som tilpasser seg omgivelsene.
Nybygg av leiligheter i Asker kommune
Gnr/Bnr. 61/561, 61/562, 61/563, 61/564.
Nybygg av rekkehus, leiligheter og enebolig i Røyken, trinn 1
10-12 boliger. Gnr/Bnr/: 38/479, 480, 528, 573 mfl.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Asker
Det planlegges to rekkehus med fire enheter og to tomannsboliger, totalt 12 boenheter.
Nybygg av tomannsboliger i Asker kommune
Oppføring av to firemannsboliger med tilhørende anlegg og garasjer.
Nybygg av eneboliger i Asker kommune
Gnar/bnr: 40/363, 40/314
Nybygg av boliger i Asker
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fire eneboliger med sekundærleilighet, det planlegges for inntil 8 boenheter. Gnr/bnr 246/1 mfl. Planområdet utgjør ca 8000 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.