Alle planlagte boligprosjekter i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (79)
Bærum (88)
Drammen (69)
Eidsvoll (25)
Enebakk (19)
Flesberg (2)
Flå (4)
Frogn (13)
Gjerdrum (4)
Gol (2)
Halden (14)
Hemsedal (1)
Hol (8)
Hole (9)
Hurdal (4)
Hvaler (5)
Jevnaker (5)
Kongsberg (19)
Lier (14)
Lunner (10)
Lørenskog (16)
Marker (4)
Modum (7)
Moss (20)
Nannestad (9)
Nes (9)
Nesbyen (1)
Nesodden (6)
Nittedal (10)
Rælingen (16)
Rakkestad (2)
Ringerike (21)
Rollag (3)
Råde (5)
Sarpsborg (27)
Sigdal (4)
Skiptvet (7)
Ullensaker (35)
Vestby (19)
Ål (6)
Ås (21)
Etablering av fjordby på Lierstranda og Brakerøya
Arbeidet med områderegulering utføres av Eidos Eiendomsutvikling AS på oppdrag for Lier kommune. 480 måneder byggetid. Ferdig utbygd skal Fjordbyen Lier og Drammen ha plass til 16.000 arbeidsplasser og 8.000 boliger.
Nybygg av boliger på Avtjerna i Bærum
Opp til 30 000 innbyggere og 1500 arbeidsplasser på området.
Sentrumsutvikling av Ski stasjonsområde, trinn 2 m.fl.
LPO arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter. AART Arcitects og SLA landskapsarkitekter.
Nybygg av flerbolighus og kontor mm i Moss
Havnen skal flyttes og det skal bygges boliger og kontor på plassen.
Nybygg av boliger på Størsrud i Sørum
2800 daa. Planlegger inntil 2000 stk boliger med framtidig mulighet til noe utvidelse. Sør for Lundermoen, sørøst for dagens boligområde på Lunderåsen.
Utvikling av Peterson-tomten i Sarpsborg
Ca 60 mål. 70 000 m2 bruttoareal (BTA) bolig (eks parkering). 30 000 m2 bruttoareal (BTA) næring. Samarbeidsprosjekt mellom VPK Peterson AS og Betongbygg Eiendom AS.
Nybygg av boliger, næringsarealer, flerbrukshall og barnehage på Franzefoss i Sandvika
1300-1500 boenheter, 100 000-120 000 kvm. Trinnvis utbygging over 10-15 år.
Nybygg av bydel i Bærum kommune
Planforslaget legger til rette for etablering av ny boligbebyggelse på inntil 132 000 m² BRA. Det antas at dette samlet sett vil utgjøre et sted mellom 1300 - 1600 boliger.
Nybygg av flerbolighus og noe næring ved Nitelva i Lillestrøm
Planene slik de nå foreligger rommer totalt intill 140.000 m2 bolig-og næringsareal. Næringsarealene utgjør kun 4.000 m2. Utfylling av elva. Av planområdets cirka 141 mål ligger 106 mål i Skedsmo kommune og 35 i Rælingen. 8 trinns barnehage for opp til 100 barn. Tidligere prosjektnavn Strandveien.
Nybygg av boliger og butikker mm i Bærum
Godkjent områdereguleringsplan. Planlegger 1600-2000 stk boliger.
Nybygg av boliger på Koksa i Fornebu
Planlagt for cirka 2000 boliger. Tomt på 280 dekar.
Nybygg av boliger, næring, forretning, universitet i Skedsmo
GNR/BRN: 81/4, 81/2160, 281/81, 281/1 og deler av 81/2474, 115/3 og 102/15 800-1000 leiligheter.
Nybygg av boliger og næringsarealer i Lillestrøm
Bonum har i partnerskap med Brødrene Jensen og Rema Etablering sikret seg et stort utviklingsområde på vel 37 mål i Lillestrøm, kjent som Nesa Nord. Området skal detaljreguleres og utvikles til et boligprosjekt, med sikte på i overkant av 500 boliger og 10.000 kvadratmeter næringsarealer.
Nybygg av kjøpesenter, storvarehandel, hotell og boliger på Åssiden i Drammen
225 mål. Ny bydel på Åssiden travbane, ca. sju kilometer vest for E18 ved Brakerøya. Omkring 100 000 kvm + 46 000 kvm bolig. Ca. 1000 boliger.
Nybygg av leiligheter i Moss
Melløs-Høyden. Rabekkgata 4 og 6. 55 mål. 700-900 stk boliger. Gnr/bnr: 2/1618, 1620. 6-8 etasjer.
Ny bydel på Tangenkaia på Strømsøsiden av Drammenselva
Ca 100 dekar. Tangenkaia ligger på Strømsøsiden av Drammenselva, i utkanten av sentrum mot øst, ca. 1,2 km fra jernbanestasjonen. Grunneiere er Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS, Bane NOR Eiendom AS, Brække Eiendom AS og Jon Christensen AS.
Nybygg av boliger, næring, kontor og hotell i Hønefoss
Trinnvis utbygging. Soknedalsveien 5-27. Med 600 leiligheter og 30.000 kvadratmeter næringsareal Gnr/bnr: 49/209, 49, 84, 294, 203 m.fl.
Nybygg av boliger og næring i Fredrikstad
157 daa. Gnr/bnr 423/121, 423/2 og 506/3.
Nybygg av boliger på Kniveåsen i Drammen, trinn 2 m.fl.
Totalt 1000 boliger. Totalt ca. 60000 kvm.
Nybygg av boliger, dagligvarebutikk og barnehage på Trollåsen i Nordre Follo
Volvo-tomten. Ca. 450-500 nye boliger. 1000 m2 med næring. 3-5 etasjer. Trollåsveien og Mellomåsveien.
Nybygg av boliger og næring på Trosvikstranda i Fredrikstad kommune
Planlegges for 400 boliger og +/- 10.000 m² næring. Trosvikstranda Vest Eiendom AS og Trosvikstranda Øst Eiendom AS (datterselskaper til Isegran eiendom AS) eier ca. 70 % av området på Trosvikstranda, de har gått i kompaniskap med Cityplan og etablert Trosvikstranda Utvikling AS.
Nybygg av boligområde i Drammen, fase 2 m.fl
Totalt 1000 boliger. Kniveutsikten AS (Tveit Boligutvikling AS) bygger ut 115 boliger og Knut Langeteig 885 boliger. Trinnvis utbygging.
Nybygg av boliger i Ås
900-1000 stk boenheter. 270 daa.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt på feltet. 8 avd barnehage. Gnr/bnr: 117/20, 31, 32 og 106.
Nybygg av boligområde i Gjerdrum
Totalt skal det bygges 500-800 boenheter i området. 340 dekar.
Nybygg av boligområde i Spydeberg
343 daa. Total utbygging ca. 500 boenheter.
Nybygg av boliger på Fjellhamar Øst i Lørenskog
10.000-12.000 kvm tomt, totalt hele området 60.000-70.000 kvm. Tre grunneiere. Gnr./bnr. 113/357, Fjellhamarveien 44C, eies av Fjellhamarveien 44C AS, som eies av Selvaag Eiendom AS.
Total rehabilitering og utvidelse av Helgelandsmoen Næringspark i Hønefoss
Trinnvis utbygging. Soknedalsveien 5-27. Gnr/bnr: 49/209, 49, 84, 294, 203 m.fl. Næringsparkens bygningsareal er i dag rundt 30 000 kvadratmeter og det ligger et potensial med eksisterende og nytt på ca. 100 000 kvadratmeter.
Nybygg av boliger, hotell og næring i Hurum, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av flerbolighus ved Flytårnet i Fornebu
Planområdet omfatter deler av gnr. 41 bnr. 143 m.fl. og er på ca. 40,3 dekar. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny bebyggelse på ca. 85.000 m2 BRA i gjennomsnittlig 7 etasjer, hvorav ca. 2/3 bolig (tilsvarende 700-800 boliger) og ca. 1/3 andre formål (forretning/kontor/tjenesteyting m.m.). Det skal etableres en offentlig/allment tilgjengelig byromstruktur tilknyttet nye Flytårnet t-banestasjon.
Nybygg av boliger på gammel papirfabrikk tomt i Drammen
Planlagt 700-800 nye boliger på tomten som idag huser Vajda-papir scandinavia.
Nybygg av leiligheter og næring på Lysaker
Gnr/bnr 41/975, 58, 622, 844, 131, 80, 300/1182. Bolig ca 27 100 m2 BRA, kontor, forretning, bevertning, offentlig eller privat tjenesteyting (helse, trening, kultur ol), til sammen ca 15 800 m2 BRA, dette gir en fordeling på ca 2/3 bolig og 1/3 næring. Hovedsakelig 5 til 7 etasjer. Tårn med 6 næringsetasjer og 14 boligetasjer.
Nybygg av boligområde i Ås
360-400 boenheter.
Nybygg av leiligheter og barnehage på Jessheim i Ullensaker kommune, trinn 2 m.fl.
Ca. 43,8. Blokkbebyggelse og bybarnehage, med tilhørende kjøre- og gangsystemer, uteoppholds- og grøntarealer.
Nybygg av boliger og næring på Lierstranda i Lier kommune
Ca. 500-600 boliger og ca. 5.000 kvadratmeter næring.
Nybygg av boliger i Ullensaker
12 daa. Totalt 400 leiligheter.
Nybygg av boliger i Modum
Grunneier Karoline Forsnæs Birkemo. 410 mål. Utbyggingen skal skje i fire etapper i over 15-20 år.
Nybygg av boliger og noe næring på Eidet i Kalnes, Sarpsborg
Samarbeidsprosjekt mellom Brick AS, Betongbygg Eiendom AS og Fredriksborg AS.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Avløs
Ca 400-500 boliger. 90 mål. Antatt kostnad.
Utbygging av ny bydel i Halden
Parkeringskjeller under bydelen. Planen er og bygge ut totalt 20.000 kvm med 200-230 boliger. Trinnvis utbygging. 3-5 etasjer.
Nybygg av kontor og boliger med parkeringskjeller i Asker
Et område som i dag omfatter REMA-bygget i Gartnerveien 3 og kontor- og handelssenteret i Fekjan 7-15.
Nybygg av leiligheter i Vestby, trinn 3 mfl
Totalt ca 500 leiligheter, 11 hus, i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Gartnerikvartalet.
Nybygg av leiligheter, rekkehus og forretning i Lillestrøm
25 mål. 300-400 boliger. 3-6 etasjer. Gnr/bnr: 5/594, 75/396, 75/55, 75/394, 75/563, 75/225.
Nybygg av boligområde i Drammen, fase 1
Totalt 1000 boliger. Kniveutsikten AS (Tveit Boligutvikling AS) bygger ut 115 boliger og Knut Langeteig 885 boliger. Trinnvis utbygging.
Etablering av boligområde og næring i Mjøndalen
Gnr/bnr: 14/1, 14/16, 15/4, 14/11.
Nybygg av boliger og kontor m.m. på Fornebu i Bærum kommune
Felt KBA7.1 og B7.2. Ca. 230 boenheter. Hensikten med planen er å tilrettelegge for ny, variert boligbebyggelse bestående av rekkehus, flermannsboliger og leilighetsbygg i 2 til 5 etasjer og næring, tjenesteyting, undervisning og kultur i store deler av eldre, bevaringsverdig bebyggelse. Eksisterende kontorbygning ønskes transformert til et bo‐konsept med felleslokaler og servicefunksjoner. I tillegg planlegges det for oppgradering av turvei mot Holtekilen, sikring og re‐etablering av grønnstruktur og naturmangfold, lokalplass og interngate igjennom området.
Nybygg av boliger og næring i Sørum
15-16 mål. Blakerveien 3-9. Planområdet består av gnr/bnr 246/8,246,305, 246/7 og 246/282
Nybygg av boliger og næring på Fagerstrand i Nesodden
190 mål. Ca. 600-700 boliger, bryggeliv, kafeer og butikker. Ca. 15.000-20.000 m2.
Riving og nybygg av boliger, forretning og kontor m.m. på Drøbak i Frogn
Eiendommen ligger i krysset mellom Osloveien og Åsveien. Ca. 21.000 kvadratmeter totalt, med kjeller i tillegg, hvorav ca. 4.800 kvadratmeter er boliger. Resten blir ca. 14.000 kvadratmeter forretning og ca. 1.500 kvadratmeter kontor/tjenesteyting.
Nybygg av leiligheter i Lørenskog stasjonsby
21.000 kvadratmeter BRA med leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 3 m.fl.
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og næring i Eidsvoll kommune
Wergelands gate 2-4. Planforslaget regulerer bebyggelse for bolig, forretning, kontor og tjenesteyting fra 3 til 8 etasjer med parkeringskjeller, samt et signalbygg på 12 etasjer.
Nybygg av boliger i Harestua
Leiligheter i lavblokk, to- og firemannsboliger og tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.