Alle planlagte boligprosjekter i Holmestrand

Riving av industri og etablering av ny bydel i Holmestrand
Totalt 500-1000 leiligheter på Hagemanns Brygge.
Nybygg av handel, næring og boliger langs Sandeelva i Sande, trinn 4
Ca. 9000 m2 handel/næring og ca. 60 boliger.
Nybygg av boligblokk og næring i Sande sentrum
Revåveien 22-26. 3609,7 kvm tomt. 5-7 etasjer. Gnr/Bnr: 19/5, 26.
Ombygg til leiligheter, butikk og kafè ved kaia i Holmestrand
35-100 nye boenheter. Kafé eller butikk er planlagt i første etasje. 6 mål. Langgaten og Havnegaten. 1250-6500 kvm næring.
Nybygg av leiligheter og eneboliger på Eikelundåsen i Holmestrand kommune
Totalt ca 112 boliger fordelt på 102 leiligheter og 10 eneboliger. Ca 78 daa. Gnr/Bnr: 9/1, 2, 4, 10, 18.
Nybygg av leiligheter og eneboliger på Eikelundåsen i Holmestrand kommune
Totalt ca 112 boliger fordelt på 102 leiligheter og 10 eneboliger. Ca 78 daa. Gnr/Bnr: 9/1, 2, 4, 10, 18.
Nybygg av eneboliger i Sande
Berørte eiendommer er Wingejordet 19, 21, og 23, G/Bnr 318/25, 318/42, 318/32, 318/29, Revåveien 67, G/Bnr 318/37 og 318/40, Wingejordet G/Bnr 318/6000 samt del av Revåveien 449/1 og 449/2. I tillegg medtas deler av eiendommer langs adkomstveien Wingejordet, med G/Bnr 319/3, 318/15, 318/17, 319/38, 318/24, 318/26, 318/21, 318/22, 318/33, 318/28, 318/27, 318/34 og 318/30. 11 eneboliger, 2 etasjer og 11 eneboliger i 3 etasjer. 100-150 m2 BRA pr. bolig.
Etablering av firemannsboliger og lekeareal i Holmestrand
8 stk 4 mannsboliger, totalt 32 boenheter av 90 m2
Ny-/ombygg av leiligheter og ombygg/riving av butikk i Sande
Hensikten med prosjektet er at bruke tomten til Sandesentret på en effektivere måte. Ca. 27 daa.
Nybygg av boliger ved Tømmeråstjern i Holmestrand
Fordrøyningsanlegg på sørsiden av Hanekleiva (Fv319). Fordrøyningsanlegget planlegges med et våtmarksfilter og plantebasert filteranlegg og skal sørge for at utbyggingen i planområdet ikke medfører forurensing av Tømmeråstjern og Eikernvassdraget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.