Alle planlagte boligprosjekter i Nordreisa

Nybygg av eneboliger på Storslett i Nordreisa
Ca. 35 tomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av leiligheter ved Nordreisa
GNR/BNR: 43/4, 10, 22, 42, 54 mfl
Nybygg av rekkehus ved Nordreisa
GNR/BNR: 43/4, 10, 22, 42, mfl
Nybygg av eneboliger i Oksfjordhamn, Nordreisa
2-3 ledige tomter gjennstår.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.