Utvikling av ny bydel i Tromsø
Langs Tromsøysundet. Fra Hungeren til Midtre Kaldslett.
Nybygg av boliger på Kvaløya i Tromsø
Planer om en kombinasjon av eneboliger, rekkehus og terraserte boliger.
Nybygg av seniorboliger og næring i Tromsø, trinn 2 mfl
Gnr/bnr: 119/2493, 2607, 2696, 448.
Riving og nybygg av bo- og velferdssenter i Tromsø
Brukes som pandemicenter i dagens situasjon. Areal: 20 000- 25 000 kvm Riving: Eksisterande omsorgsboliger og 1-2 bolighus.
Etablering av bo- og velferdssenter på Kvaløya i Tromsø
Gnr/bnr: 72/486, 72/84, (72/1) og 72/6. 110 dekar.
Ny bydel i Tromsø
Bengt Erik Paulsen eier 45 daa av 800 daa. Gnr/bnr: 116/8 og 40 Langnes vest ligger rett ved Tromsø lufthavn.
Nybygg av boliger, idrettshall, butikk og barnehage i Øvre Kroken i Tromsø, trinn 2 m.fl.
Tomten er ca. 166 mål. Området skal inneholde ca. 500 boenheter, egen idrettshall, nærbutikk og barnehage.
Nybygg av leiligheter og studentboliger i Tromsø
Totalt 135 boliger. 4-7 etasjer.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for industri/næring og boliger. Utgangspunktet er at boligene lokaliseres på Sørsiden av Strømsnes og i Akkarfjordområdet.
Nybygg av studentboliger i sjøen i Tromsø
9 og 12 etasjer. Planforslaget, benevnt som The Front, legger til rette for etablering av 238 studentboliger i to høyblokker, samt mindre andel næring og bevertning. Forslaget omfatter i det vesentligste tiltak i sjø, og utbygging vil kreve pelekonstruksjon.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Solstrandveien 30-35. Ca. 205 stk leiligheter. Nabotomten til Amfi Pyramiden.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 10000 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av boliger i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Utvidelse av eneboliger, tomannsboliger og rekkehus i Skibotn i Storfjord kommune
100 enheter. Følgende gårdsnummer under bruksnummer 45 inngår helt eller delvis i planområdet: 161, 284, 229, 292, 318, 221, 314, 339, 287, 191, 288, 222, 304, 223, 207, 286, 236, 235, 241, 301, 2, 2/231, 131, 65, 214, 242, 12, 66 og Gammelgårdveien.
Etablering av boligblokker i Alta
B6 på 11,7 daa. Det kan etableres 75-95 konsentrerte boenheter.
Nybygg av studentboliger i Tromsø, trinn 6
Det legges opp til 1000 studentboliger fordelt på 11 bygg tilpasset samskipnadens behov for en fleksibel og trinnvis utbygging. Byggehøyden ligger i spennet mellom 3 og 12 etasjer.
Nybygg av boligområde i Skoddevarre Alta
69 leiligheter og 61 eneboliger. Fase 1 bygges mellom 2024-2031.
Nybygg av boliger i Harstad
Totalt 107 mål og 50-70 boenheter på området. Prosjektet planlegges i sammenheng med 18-hulls golfbane, som nærmeste nabo. Tomtefeltet er beliggende midt mellom Harstad og Evenes Flystasjon.
Nybygg av boliger i Harstad
Totalt 107 mål og 50-70 boenheter på området. Prosjektet planlegges i sammenheng med 18-hulls golfbane, som nærmeste nabo. Tomtefeltet er beliggende midt mellom Harstad og Evenes Flystasjon.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 3500 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av boliger i Balsfjord
B1 eneboliger. B2 flerbolighus/rekkehus. Tomtene skal selges som råtomter. Tilknyttes kommunalt vann og avløpsanlegg.
Nybygg av leilighetsbygg på Seljestad i Harstad
Planområdet er på ca. 4,3 daa og omfatter deler av Gnr. 58/ Bnr. 8 og Gnr. 58/Bnr. 395 samt hele Gnr. 58/ Bnr. 97, 798 og 294. Intensjonen er å legge til rette for 31 nye leiligheter i blokk/lavblokk, tilpasset eksisterende terreng og småhusbebyggelse. Boligene fordeles på to nye bygg: • en terrassert blokk som trapper seg ned i tråd med terrenget, og ligger parallelt med St. Olavs gate. Bygget er fire boligetasjer + parkeringskjeller, og rommer 25 boenheter. • et mindre bygg med adkomst fra, og som er strukturert etter, Buveien øst. Bygget er i 2 etg + parkeringskjeller, og rommer 6 boenheter.
Nybygg av studentboliger i Tromsø, trinn 5
Det legges opp til 1000 studentboliger fordelt på 11 bygg tilpasset samskipnadens behov for en fleksibel og trinnvis utbygging. Byggehøyden ligger i spennet mellom 3 og 12 etasjer.
Nybygg av blokkbebyggelse, parkering og uteområde i Hammerfest kommune
Området består av eiendommene 23/187, 23/301, 23/377, 23/188 som eies av tiltakshaver (Sentrumsgården Alta). BAR Eiendom AS handler etter fullmakt fra grunneieren. ca. 50 leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Hamneneset i Tromsø
Totalt 350 stk boliger skal bygges på Solneset.
Nybygg av leiligheter på Hamneneset i Tromsø
Totalt 350 stk boliger skal bygges på Solneset.
Utvidelse av boligområde i Karlsøy
Planlegger mellom 20-25 boliger.
Nybygg av flerbolighus i Hammerfest
16 - 18 byggmåneder.
Etablering av boligfelt i Tjeldsund kommune
Ca. 123 dekar. Ca 30 - 35 enebolig tomter, ca 2 rekkehus og leilighetsbygg i 3 etasjer.
Nybygg av eneboliger på Storslett i Nordreisa
Ca. 35 tomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Utvikling av næring- og boliger i Harstad
Påbygg av 3 etasjer over eksisterende bygg, totalt 5 etasjer. Publikumsrettet aktivitet i 1. etasje og 23 leiligheter i 2. 5 5 . etasje. Totalt blir bygget på 5 etasjer med til sammen 2.944 m² BRA, varav nybygg er på 1500 kvm.
Nybygg av boliger i Målselv
Ferdig regulert eiendom med utbyggingsavtale på ca. 4800 m2 beliggende i solrikt lett skrånet terreng med utsikt mot sør/sør-vest. Kort vei til alle relevante servicefunksjoner som butikk, skole, barnehage m.v. Eiendommen kan bebygges med inntil 3 etg lavblokk + U-eg for parkering og boder, og/eller rekkehusløsninger. Rekkehus- og/eller leilighetsprosjekt. Totalt 32 rekkehus event. ca. 50 leiligeheter.
Nybygg av leiligheter i Harstad, Panorama
Totalt 5 stk leilighetsbygg med inntil 80 enheter.
Nybygg av boliger i Øverbygd, Målselv
108,1 daa. Intill 30 stk tomter totalt.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
28 dekar. 15 eneboliger og 10 rekkehusleiligheter.
Nybygg av boligområde i Langesund
Eksisterende infrastruktur skal forsterke/utbedres. Planområdet har totalareal på 64,2 dekar.
Nybygg av spesialtilpassede leiligheter i Tromsø
Tidligere prosjektnavn Kvinnehuset.
Nybygg av eneboliger i Harstad
Grønlia boligfelt, PID 774. Ruggevika/Breivika.
Nybygg av boligfelt i Harstad kommune
17 eneboliger og 1 seksmannsbolig.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av boligområde i Tromsø
55 dekar. Gnr/bnr: 116/1, 117/387.
Nybygg av rekkehus i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av boliger på Simavika i Sørreisa kommune
Ca. 114 daa. Frittliggende eneboliger og konsentrert bebyggelse som 2-6-manns boliger.
Nytt boligfelt i Alta kommune
Gnr/bnr: 27/1450, 269, 1/6, 1454,1436,140 og 21/1
Nybygg av mannskapsforlegning i Bardufoss, Målselv kommune
Det skal bygges en ny mannskapsforlegning for å øke kapasiteten i Rustad Leir på Bardufoss. Den nye mannskapsforlegningen blir tilsvarende som de to mannskapsforlegningene som allerede er bygget på tomten. Bygget skal være tilrettelagt for 192 sengeplasser.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
25 dekar. 20 boenheter (10 eneboliger + 10 rekkehusleiligheter).
Nybygg av eneboliger i Hollendervika, Skjervøy
Boligfelt Tjeldveien. Feltet er klargjort for 21 tomter med nytt veg- og va- system samt belysning.
Nybygg av eneboliger i Hollendervika, Skjervøy
Boligfelt Tjeldveien. Feltet er klargjort for 21 tomter med nytt veg- og va- system samt belysning.
Nybygg av boligblokk i Harstad
Grønlia boligfelt, PID 774. Ruggevika/Breivika.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Kirkenes, trinn 1
Parkeringskjeller. 90 leiligheter totalt i alle trinn.
Nybygg av blokkhus i Kirkenes, trinn 2
100 leiligheter totalt i alle trinn.
Nybygg av blokkhus i Kirkenes, trinn 3
100 leiligheter totalt i alle trinn.
Nybygg av leligheter og ombygg for leiligheter/næring i Bardu kommune
Planens hensikt er å tilrettelegge for leilighetsbygg og åpne for kombinert formål bolig/næring i eksisterende næringsbygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.