Alle planlagte boligprosjekter i Nordre Follo

Nybygg av boliger i Ski
Samarbeidsselskap NFG Holding AS.
Nybygg av rekkehus i Ski
Nordbyveien 14-28.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.