Alle planlagte boligprosjekter i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (16)
Bærum (27)
Drammen (9)
Eidsvoll (5)
Enebakk (3)
Flesberg (0)
Flå (1)
Frogn (4)
Gjerdrum (1)
Gol (0)
Halden (2)
Hemsedal (0)
Hol (6)
Hole (0)
Hurdal (5)
Hvaler (1)
Jevnaker (0)
Kongsberg (1)
Lier (1)
Lunner (6)
Marker (1)
Modum (4)
Moss (5)
Nannestad (1)
Nes (4)
Nesbyen (0)
Nesodden (1)
Nittedal (0)
Rælingen (1)
Rakkestad (1)
Ringerike (2)
Rollag (3)
Råde (4)
Sarpsborg (6)
Sigdal (1)
Skiptvet (0)
Vestby (3)
Ål (1)
Ås (3)
Nybygg av flerbolighus og kontor mm i Moss
Havnen skal flyttes og det skal bygges boliger og kontor på plassen.
Nybygg av boligområde i Spydeberg
343 daa. Total utbygging ca. 500 boenheter.
Nybygg av boliger i Modum
Grunneier Karoline Forsnæs Birkemo. 410 mål. Utbyggingen skal skje i fire etapper i over 15-20 år.
Nybygg av boliger og noe næring på Eidet i Kalnes, Sarpsborg
Samarbeidsprosjekt mellom Brick AS, Betongbygg Eiendom AS og Fredriksborg AS.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 3 m.fl.
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.
Nybygg av boliger i Bærum
Blandede boliger for omsorgstrengende, førstegangskjøpere, startlånmottakere og ordinære kjøpere.
Nybygg av boliger og park m.m. i Lier
Eiendommen ligger et steinkast fra nytt sykehus og jernbanestasjonen på Brakerøya, mellom Lier og Drammen.
Nybygg av boliger med kjøkkenhager i Askim
25 eneboliger, 12 tomannsboliger, 4 leilighetsbygg med 6 leiligheter/bygg, 1 leilighetsbygg med 8 leiligheter. Infrastruktur er opparbeidet. Grunneier er Anne Lise Wiik og Jon Sørensen.
Nybygg av boliger på Son i Vestby
Utvikling av 244 mål, ønskes regulert til boligformål.
Nybygg av leiligheter i Hokksund, trinn 3 mfl
Stasjonsgata 44-48. 4-6 etasjer. Totalt 240 stk leiligheter. BREEAM-NOR «very good».
Nybygg av boligområde på Fenstad
196 mål med plass til 120-150 boenheter planlegges.
Nybygg av sykehjem i Fornebu, fase 2
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. 100-140 stk plasser planlegges. Lokalisering er ikke avklart.
Nybygg av leiligheter i Vestby Kommune, trinn 2 m.fl.
Totalt 200 leiligheter i 14 blokker.
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll
Totalt 370 boenheter på feltet.
Nybygg av boliger i Råde
Gnr/bnr: 99,100/1,2,5 m.fl.
Byutvikling på flyplassområde i Kjeller i Lillestrøm
Gnr/bnr: 131/107: 898 daa. Gnr/bnr: 81/1837: 123 daa.
Nybygg av sykehjem/bofelleskap for demente på Nes (nordre)
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Eiendommen ligger sør-vest for Øverland.
Nybygg av sykehjem/bofelleskap for demente på Rykkinn
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Lokalisering må avklares.
Nybygg av sykehjem på Fossum
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. I forbindelse med områdeplan for Fossum tilrettelegges det for sykehjem i et kommunalt anlegg.
Nybygg av boliger i Ski
Samarbeidsselskap NFG Holding AS.
Nybygg av bydel i Sarpsborg
Prosjektet kommer ved Sarpsborg Stasjon.
Nybygg av boligfelt i Buskerud
Ca. 100-150 enheter.
Nybygg av omsorgsboliger i Høvik
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandvika
Seniorsenter og svømmhall medtas i konseptet.
Nybygg av omsorgsboliger på Øverland i Bærum
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Etablering av bokollektiv for demente og utviklingshemmede.
Nybygg av omsorgsboliger på Hamang i Bærum
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Privat utbyggere. I forbindelse med Hamangutbyggingen.
Nybygg av flerbolighus og eventuelt næring i Fornebu
Ca. 15000 kvm areal å bygge på.
Nybygg av senter med boliger i Råde
Leietakere i 1. etg. – Vinmonopol/Apotek1/Coop Extra.
Riving-og nybygg av bo- og behandlingssenter i Eiksmarka
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Må utredes. Anlegget er litet, gammeldags og har dårlige tekniske løsninger. Kan ersattes av nytt bokollektiv for demente.
Nybygg av omsorgsboliger på Bekkestua nord i Bærum
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. På eiendommen ligger idag Bekkestua brannstasjon. Etableres i kommunal alternativt privat regi.
Nybygg av leiligheter i Hokksund, trinn 2
Stasjonsgata 44-48. 4-6 etasjer. Totalt ca 240 stk leiligheter. BREEAM-NOR «very good».
Nybygg av boliger i Lillestrøm
Ca. 60 enheter gjennstår.
Nybygg av boligområde i Spydeberg
10 daa. Total utbygging ca. 60 boenheter.
Nybygg av sykehjem i Dikemark
Tidlig planlagt prosjekt fra kommuneplan. Byggestart 2025-2030. Omfang er ukjent.
Nybygg av leiligheter og næring i Moss
Ca 60-70 leiligheter og ett mindre næringsbygg.
Nybygg av rekkehus i Ski
Nordbyveien 14-28.
Nybygg av omsorgsboliger på Runni i Nes kommune
12 mål. Runnivegen 15 og deler av Runnivegen 19.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.