Alle planlagte boligprosjekter i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (16)
Bærum (29)
Drammen (12)
Eidsvoll (6)
Enebakk (6)
Flesberg (2)
Flå (1)
Frogn (4)
Gjerdrum (0)
Gol (0)
Halden (1)
Hemsedal (0)
Hol (6)
Hole (0)
Hurdal (5)
Hvaler (2)
Jevnaker (1)
Kongsberg (3)
Lier (2)
Lunner (5)
Marker (4)
Modum (3)
Moss (3)
Nannestad (1)
Nes (4)
Nesbyen (0)
Nesodden (2)
Nittedal (0)
Rælingen (0)
Rakkestad (1)
Ringerike (2)
Rollag (0)
Råde (4)
Sarpsborg (4)
Sigdal (1)
Skiptvet (0)
Vestby (2)
Ål (0)
Ås (3)
Nybygg av flerbolighus og kontor mm i Moss
Havnen skal flyttes og det skal bygges boliger og kontor på plassen.
Nybygg av boligområde i Spydeberg
343 daa. Total utbygging ca. 500 boenheter.
Nybygg av boliger i Frogner
650 enheter totalt i flere trinn.
Nybygg av boliger i Modum
Grunneier Karoline Forsnæs Birkemo. 410 mål. Utbyggingen skal skje i fire etapper i over 15-20 år.
Nybygg av boliger og noe næring på Eidet i Kalnes, Sarpsborg
Samarbeidsprosjekt mellom Brick AS, Betongbygg Eiendom AS og Fredriksborg AS.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 3 m.fl.
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.
Nybygg av boliger i Bærum
Blandede boliger for omsorgstrengende, førstegangskjøpere, startlånmottakere og ordinære kjøpere.
Nybygg av boliger og næringsbygg på Gystadmyra i Jessheim
Ca 200 boenheter og 5000m2 næringsbygg.
Nybygg av boliger på Son i Vestby
Utvikling av 244 mål, ønskes regulert til boligformål.
Riving- og tilbygg av bo- og behandlingssenter i Sandvika
Riving av gammel fløy og bygge nytt og større. 76 plasser.
Nybygg av boligområde på Fenstad
196 mål med plass til 120-150 boenheter planlegges.
Nybygg av leiligheter i Hokksund, trinn 3 mfl
Stasjonsgata 44-48. 4-6 etasjer. Totalt 240 stk leiligheter. BREEAM-NOR «very good».
Nybygg av sykehjem i Fornebu, fase 2
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. 100-140 stk plasser planlegges. Lokalisering er ikke avklart.
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll
Totalt 370 boenheter på feltet.
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll
Totalt 370 boenheter på feltet.
Byutvikling på flyplassområde i Kjeller i Lillestrøm
Gnr/bnr: 131/107: 898 daa. Gnr/bnr: 81/1837: 123 daa.
Nybygg av sykehjem på Fossum
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. I forbindelse med områdeplan for Fossum tilrettelegges det for sykehjem i et kommunalt anlegg.
Nybygg av sykehjem/bofelleskap for demente på Rykkinn
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Lokalisering må avklares.
Nybygg av sykehjem/bofelleskap for demente på Nes (nordre)
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Eiendommen ligger sør-vest for Øverland.
Nybygg av boliger i Råde
Gnr/bnr: 99,100/1,2,5 m.fl.
Nybygg av boligfelt i Buskerud
Ca. 100-150 enheter.
Nybygg av boliger i Nesodden
240 mål. 100-120 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og småhusboliger i Drammen
73 daa av arealet søkes utviklet for videre etablering av primært småhusboliger, noen leiligheter. 60 - 100 enheter.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Askim
Ca 100 småhus. 138 dekar.
Nybygg av omsorgsboliger i Høvik
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033.
Nybygg av omsorgsboliger på Øverland
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Etablering av bokollektiv for demente og utviklingshemmede.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandvika
Seniorsenter og svømmhall medtas i konseptet.
Nybygg av omsorgsboliger på Hamang
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Privat utbyggere. I forbindelse med Hamangutbyggingen.
Riving-og nybygg av bo- og behandlingssenter i Eiksmarka
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Må utredes. Anlegget er litet, gammeldags og har dårlige tekniske løsninger. Kan ersattes av nytt bokollektiv for demente.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
120-130 leiligheter.
Nybygg av omsorgsboliger på Bekkestua Nord
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. På eiendommen ligger idag Bekkestua brannstasjon. Etableres i kommunal alternativt privat regi.
Nybygg av senter med boliger i Råde
Leietakere i 1. etg. – Vinmonopol/Apotek1/Coop Extra.
Nybygg av leiligheter i Hokksund, trinn 2
Stasjonsgata 44-48. 4-6 etasjer. Totalt ca 240 stk leiligheter. BREEAM-NOR «very good».
Nybygg av boliger i Lillestrøm
Ca. 60 enheter gjennstår.
Nybygg av boligområde i Spydeberg
10 daa. Total utbygging ca. 60 boenheter.
Nybygg av sykehjem i Dikemark
Tidlig planlagt prosjekt fra kommuneplan. Byggestart 2025-2030. Omfang er ukjent.
Nybygg av boliger på Myrvoll i Oppegård trinn 1
Totalt 437 leiligheter på Trelasttomta.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.