Utvikling av ny bydel i Tromsø
Langs Tromsøysundet. Fra Hungeren til Midtre Kaldslett.
Riving og nybygg av bo- og velferdssenter i Tromsø
Brukes som pandemicenter i dagens situasjon. Areal: 20 000- 25 000 kvm Riving: Eksisterande omsorgsboliger og 1-2 bolighus.
Nybygg av studentboliger for ny fagskole for brann- og redningspersonell på Fjelldal i Tjeldsund kommune
Oppdraget vil omfatte 160 hybler, med opsjon på ytterligere inntil 80 hybler. Byggingen skal foregå i 2-3 trinn. Det er ønske om at første byggetrinn er ferdigstilt innen semesterstart for fagskolen i august 2024.
Nybygg av eneboliger på Storslett i Nordreisa
Ca. 35 tomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Målselv
Ferdig regulert eiendom med utbyggingsavtale på ca. 4800 m2 beliggende i solrikt lett skrånet terreng med utsikt mot sør/sør-vest. Kort vei til alle relevante servicefunksjoner som butikk, skole, barnehage m.v. Eiendommen kan bebygges med inntil 3 etg lavblokk + U-eg for parkering og boder, og/eller rekkehusløsninger. Rekkehus- og/eller leilighetsprosjekt. Totalt 32 rekkehus event. ca. 50 leiligeheter.
Etablering av boligområde på Borkenes i Kvæfjord kommune, trinn 1
Totalt 55 tomter på området. 16 byggeklare kommunale tomter i 1. byggetrinn til salgs. Ta kontakt med Kvæfjord kommune for mer info og priser.
Nybygg av boliger i Karasjok kommune
6 byggeklare tomter. Gnr/bnr: 21/360, 21/362, 21/365, 21/366, 21/369, 21/373.
Nybygg av eneboliger på Engenes i Ibestad
Tomteareal 13 782,00 m².
Ny- alternativt ombygg av ambulansestasjon mellom Tjeldsund bru i Tjeldsund kommune og Bogen i Evenes kommune
Lokaler til ambulansestasjonen i området mellom Tjeldsund bru i Tjeldsund kommune og Bogen i Evenes Kommune. Ambulansestasjonen skal lokaliseres i nærhet til E10. Med nærhet i E10 menes det at ambulansestasjonen skal ha en hurtig og trygg tilkomst til E10. Ambulansestasjonen skal være en 2-bils stasjon, tilrettelagt for nødvendig antall personell og med garasjeplass for to ambulanser. Ambulansetjenesten drives av oppdragsgiver i egenregi. Selve ambulansestasjonene er innleid og vi ønsker å få etablert oss i tilfredsstillende lokaliteter i området.
Nybygg av boliger i Karasjok kommune
5 byggeklare tomter. Gnr/bnr: 21/345, 21/346, 21/347, 21/348 og 21/349.
Nybygg av boligfelt i Gratangen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av eneboliger i Oksfjordhamn, Nordreisa
2-3 ledige tomter gjennstår.
Nybygg av eneboliger i Skarpvollen
Ca. 3-4 tomter. Gnr/bnr: 27/216 & 27/291
Nybygg av eneboliger i Solmoen
Ca. 3-4 tomter. Gnr/bnr: 27/225 & 27/211
Nybygg av boliger i Karasjok kommune
2 byggeklare tomter. Gnr/bnr 9/258, 9/260.
Riving av omsorgsboliger i Tromsø
Riving av 6 omsorgsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.