Alle planlagte boligprosjekter i Vestby

Nybygg av leiligheter i Vestby, trinn 3 mfl
Totalt ca 500 leiligheter, 11 hus, i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Gartnerikvartalet.
Nybygg av boliger på Son i Vestby
Utvikling av 244 mål, ønskes regulert til boligformål.
Nybygg av boliger i Vestby, trinn 3
Gnr/bnr 9/395, 3/994.
Nybygg av boligområde i Son
Ca. 120 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Vestby, trinn 2
Totalt ca 500 leiligheter, 11 hus, i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Gartnerikvartalet.
Nybygg av leiligheter og næring i bykjernen til Vestby kommune
Sentrumsveien 9 og Rådhusgata 2 - 6. Samarbeidsprosjekt mellom Bolig & Eiendomsutvikling AS og Hersleth Entreprenør AS. Næring i 1. etasje.
Nybygg av leiligheter og næring i Vestby
Næring i første etasje.
Nybygg av sentrumsnære boliger i Vestby kommune
Ca. 5 daa. Småhusbebyggelse i to etasjer. Kroerveien 21 og Gamle Solevei 3. 2-3 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Vestby
Tomteområdet er på ca 7,5 da og planlagt solgt ferdigregulert. Planen går ut på 20 boenheter eller ca 10 eneboliger.
Nybygg av boliger i Son
Firmannsboliger, tomannsboliger og eneboliger.
Nybygg av rekkehus på Pepperstad skog i Vestby kommune
2,4 mål. Rekkehus fordelt på to rekker.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.