Alle planlagte boligprosjekter i Våler (Viken)

Nybygg av eneboliger og flermannsboliger i Våler kommune
Gnr/bnr: 27/30, 27/2, 29/1. Eneboliger, kjede-/ rekkehus og evt. lavblokker/blokker.
Nybygg av rekkehus, tomanns- og eneboliger i Våler, trinn 3
Hører sammen med Sebyvannet trinn 1 og 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.