Alle planlagte boligprosjekter i Skiptvet

Nybygg av boliger i Skiptvet kommune
Ca. 41 tomter, planlegges til forskjellige boenheter, 29 eneboliger, 13 tomannsboliger, 12 rekkehus og boligblokk med 12 leiligheter. Totalt er det planlagt 62 boenheter. Ene- / tomannsbolig tomtestørrelse ca. 800 m2, selges (inkluderer opparbeidet vei, gatelys, vann- og avløpsledning og kabler for strøm, telefon og bredbånd fram til tomtegrense).
Nybygg av boligområde i Skiptvet kommune
Planlegger mellom 35-40 enheter. Bygningshøyder er i variasjon av 2 og 3 etasjer
Nybygg av boliger i Skiptvet
10-12 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Skiptvet, trinn 2
10-12 stk. boenheter. Det planlegges to nye boligbygg med til sammen 22-25 boenheter, utbygget i to trinn.
Nybygg av leiligheter i Skiptvet, trinn 1
10-12 stk. boenheter. Det planlegges to nye boligbygg med til sammen 22-25 boenheter, utbygget i to trinn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.