Alle planlagte boligprosjekter i Sarpsborg

Utvikling av Peterson-tomten i Sarpsborg
Ca 60 mål. 70 000 m2 bruttoareal (BTA) bolig (eks parkering). 30 000 m2 bruttoareal (BTA) næring. Samarbeidsprosjekt mellom VPK Peterson AS og Betongbygg Eiendom AS.
Nybygg av boliger og noe næring på Eidet i Kalnes, Sarpsborg
Samarbeidsprosjekt mellom Brick AS, Betongbygg Eiendom AS og Fredriksborg AS.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Sarpsborg
150-180 boenheter. Hus A= 6 etasjer, Hus B= 10 etasjer, Hus C= 7 etasjer.
Nybygg av boliger i Sarpsborg kommune
Variert utbygging med blanding av frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og boligbebyggelse.
Nybygg av boliger og næring i Sarpsborg kommune
Eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse med leiligheter innenfor BS4. Innenfor N4-6 legges det til rette for plasskrevende næring (Små enkle kombinerte bygg som småindustri, lager, verksted og kontor etc).
Nybygg av leiligheter i Sarpsborg
Totalt ca 200-220 boliger på Groth feltet, sammen med Block Watne AS Østfold og to private grunneiere.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Sarpsborg
Totalt 200-220 boliger på Groth feltet sammen med Betongbygg Eiendom AS og to private grunneiere.
Nybygg av eneboliger og konsentrert bebyggelse i Yvenåsen, Sarpsborg
Ca 100 mål. Området er delt inn i to områder. Dette prosjekt og et privat område.
Riving av hotell og nybygg av boliger samt servicetilbud i Sarpsborg kommune
Planen er å erstatte Grand Hotel med nye boliger og servicetilbud. Hotellbygning blir revet og erstattet med tre bygningsvolumer som sammen med Glengsgata 24 vil bli bestående av 44 leiligheter. Glengsgata 24 er en del av prosjektet og her skal det bygges nye boenheter i de øvre planene. Første etasje skal gjennomgående i prosjektet bestå av næringsarealer som kafé, restauranter og annen utadrettet virksomhet.
Nybygg av flerbolighus med parkeringskjeller i Sarpsborg
Riving av 3 stk eneboliger. Pellygata 3, 5 og 7.
Ny- og ombygg av boliger og næring i Sarpsborg sentrum
Planen omfatter adressene Glengsgata 29 og Pellygata 74, 76 og 78.
Nybygg av boliger i Varteig
Gnr/bnr: 3007/32, 54.
Nybygg av leiligheter i Råde
Nybygg av 22 leiligheter i totalentreprise for Skråtorp Hageby Borettslag.
Nybygg av tomannsboliger på Gaupefaret i Sarpsborg
Gnr/bnr: 2066/450, 2066/449, 2066/419, 2066/622, 2066/418, 2066/448 og 2066/447. Ugleveien 3-5. Konsentrert småhusbebyggelse i 2-3 etasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.