Alle planlagte boligprosjekter i Sarpsborg

Utvikling av Peterson-tomten i Sarpsborg
Ca 60 mål. 70 000 m2 bruttoareal (BTA) bolig (eks parkering). 30 000 m2 bruttoareal (BTA) næring. Samarbeidsprosjekt mellom VPK Peterson AS og Betongbygg Eiendom AS.
Nybygg av boliger og noe næring på Eidet i Kalnes, Sarpsborg
Samarbeidsprosjekt mellom Brick AS, Betongbygg Eiendom AS og Fredriksborg AS.
Nybygg av boligblokker i Borgenhaugen
Gnr/bnr: 1048/302, 1048/269, 1048/268 og 1048/1/279. 4-6 etasjer.
Nybygg av kvartal med bolig og næring i Sarpsborg
Prosjektet omfatter: boliger: 12.820 m2, Næring: 3.080 m2, garasje/boder: 4.400 m2, boder mellomnivå: 65 m2. Gnr/bnr: 1/121, 1/122, 1/127, 1/138, 1242, 1/160 og 1/1610. Adresse: St. Marie gate 76, 78, 80, 82, 84 og 86.
Nybygg av boligblokk i Sarpsborg
Korsgatea 23 og Thranes gate 26-28.
Nybygg av leiligheter i Sarpsborg sentrum
4,3 mål. Ca. 100-150 boenheter. Nabokvartal til Kulåsparken. Kvartalet omkranses av Jernbanegata, Kulåsgata og Rosenkrantz gate.
Nybygg av boliger i Sarpsborg kommune
Variert utbygging med blanding av frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og boligbebyggelse.
Nybygg av bydel i Sarpsborg
Prosjektet kommer ved Sarpsborg Stasjon.
Nybygg av boliger og næring i Sarpsborg kommune
Eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse med leiligheter innenfor BS4. Innenfor N4-6 legges det til rette for plasskrevende næring (Små enkle kombinerte bygg som småindustri, lager, verksted og kontor etc).
Nybygg av eneboliger og konsentrert bebyggelse på Yvenåsen i Sarpsborg
Ca. 100 mål. Området er delt inn i to områder. Dette prosjekt og et privat område.
Nybygg av leiligheter i Sarpsborg
Totalt ca 200-220 boliger på Groth feltet, sammen med Block Watne AS Østfold og to private grunneiere.
Nybygg av boligområde i Sarpsborg
38 rekkehus og 24 leiligheter. 27 dekar tomtareal.
Nybygg av boligområde i Sarpsborg
Totalt kan det bygges 44 boenheter på området. 30 eneboliger, 14 eneboliger i rekke. Gnr/bnr: 1135/2 og 1134/1.
Nybygg av boliger med tilhørende anlegg og fellesområder i Sarpsborg
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av boligbebyggelse med tilhørende anlegg og fellesområder. GNR/BNR: 1/425, 1/289, 1/1899, 1/182, 1/1030, 1/1971.
Nybygg av flerbolighus med parkeringskjeller i Sarpsborg
Riving av 3 stk eneboliger. Pellygata 3, 5 og 7.
Ny- og ombygg av boliger og næring i Sarpsborg sentrum
Planen omfatter adressene Glengsgata 29 og Pellygata 74, 76 og 78.
Nybygg av leiligheter for utleie og næring i Sarpsborg
Planområdet utgjør del av kvartal 70 mellom Torggata, Glengsgata og Pellygata.
Nybygg av boliger i Varteig
Gnr/bnr: 3007/32, 54.
Nybygg av leiligheter i Sarpsborg sentrum
Planområdet er ca. 2,2 mål stort. Gårds- og bruksnummer/adresse: 1/1282, 1/1819 og 1/1297.
Nybygg av boliger i Sarpsborg kommune
Det legges opp til 15-20 boenheter fordelt på tre bygg. Gnr/bnr :1/3310 og 1/3311, samt deler av 1/1781, 1/3307 og 505/12

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.