Alle planlagte boligprosjekter i Ringerike

Nybygg av boliger, næring, kontor og hotell i Hønefoss
Trinnvis utbygging. Soknedalsveien 5-27. Med 600 leiligheter og 30.000 kvadratmeter næringsareal Gnr/bnr: 49/209, 49, 84, 294, 203 m.fl.
Total rehabilitering og utvidelse av Helgelandsmoen Næringspark i Hønefoss
Trinnvis utbygging. Soknedalsveien 5-27. Gnr/bnr: 49/209, 49, 84, 294, 203 m.fl. Næringsparkens bygningsareal er i dag rundt 30 000 kvadratmeter og det ligger et potensial med eksisterende og nytt på ca. 100 000 kvadratmeter.
Nybygg av forretning og flerbolighus på Øya i Hønefoss
Blokkene vil variere i høyde fra 3-9 etasjer.
Nybygg av boliger i Ringerike
Gnr/bnr 101/6, 7, 8, 9 og 10, 102/22, 102/190
Nybygg av blokkleiligheter i Ringerike kommune
Krokenveien 25, 27, 29, 31 og 33. Gnr/bnr 87/145, 87/412, 87/404, 87/347, 87/304, 87/375, 87/355, 87/370, samt deler av 87/1, 87/302, 87/65 og 87/305. 3-5 etasjer.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 1
Totalt planlegges opptil 240 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen. 70-80 leiligheter. Gnr/bnr: 39/131, 86/250. Hønengata 67 og Industrigaten 4.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 2.
Totalt planlegges opptil 240 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen. 70-80 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 3
Totalt planlegges opptil 240 boenheter på området. 70-80 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 4
Totalt planlegges opptil 240 boenheter på området. 70-80 leiligheter.
Utvidelse av hotell samt etablering av boliger og næring i Ringerike kommune
Ca. 30 leiligheter. Etablering av ny sentrumsbebyggelse med bolig og næring der Citygården står i dag og utvidelse av hotellet på parkeringsplassen som i dag ligger nord for hotellet. 101 rum. 700m2 næring. Det tilrettelegges for torg mellom bygningene.
Nybygg av boliger i Ringerike kommune
Ca. 20 daa. 50-70 boenheter. Planområdet omfatter eiendommene 47/85, 47/242, del av 47/236 (fotball-løkka), samt deler av Østmoveien.
Nybygg av boliger i Ringerike
44-66 boenheter. 2-4 etasjer.
Nybygg av blokkleiligheter i Ringerike kommune
Byggene tenkes å ha 3 etasjer og innredet loft, saltak, parkeringskjeller og atkomst fra Lagesens gate.
Nybygg av næringsareal og boliger i Ringerike kommune
GBNR 37/64, 37/68 37/98 37/104 og 37/63. 3-5 etasjer. 5-6 huskropper. 4500-5050 BRA.
Nybygg av boliger i Ringerike kommune
Det planlegges for 21 nye boenheter fordelt på seksmannsboliger (12 enheter) og eneboliger i rekke (9 enheter). 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger i Ringerike kommune
Fortetting med frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og/eller eventuell lavblokk med inntil 3 etasjer. Det ønskes tilrettelagt for boligtyper i form av eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger, boliger i kjede/rekke eller evt. lavblokk.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 6
Ca. 100 boliger. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka.
Nybygg av boliger i Hallingby
Ca 2 tomannsboliger og 6 eneboliger. 7 daa. Gnr/bnr 274/2, 274/48 og 274/35.
Riving og nybygg av boliger i Ringerike kommune
Etablering av frittliggende småhusbebyggelse og eventuelt noe konsentrert småhusbebyggelse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.