Alle planlagte boligprosjekter i Råde

Nybygg av boliger i Råde
Gnr/bnr: 99,100/1,2,5 m.fl.
Nybygg av boliger i Råde, trinn 1
Gnr/bnr: 99,100/1,2,5 m.fl.
Nybygg av senter med boliger i Råde
Leietakere i 1. etg. – Vinmonopol/Apotek1/Coop Extra.
Nybygg av næring og leiligheter mm i Råde
Næring i 1 etasje og leiligheter i 2-3 etasje. Gnr/bnr: 60/12, 23, 24, 42, 44 og 63/34.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.