Alle planlagte boligprosjekter i Nesodden

Nybygg av leiligheter og restaurant m.m i Nesodden
Ca. 320-400 st leiligheter. Tidligere prosjektnavn Nesodden Strandpark.
Nybygg av boliger i Nesodden
240 mål. 100-120 leiligheter.
Nybygg av boliger ved rehabiliteringssenter i Nesodden kommune, trinn 3
Senter for vitalisering og rehabilitering. Sentret vil bestå av av trenings- og behandlingsrom, varmtvannbasseng, kafeteria, spiserom, kjøkken og resepsjon. 50 brukerrom for korttidsopphold og 20 opptreningsleiligheter.
Nybygg av rehabiliteringssenter i Nesodden kommune, trinn 1
Senter for vitalisering og rehabilitering. Sentret vil bestå av av trenings- og behandlingsrom, varmtvannbasseng, kafeteria, spiserom, kjøkken og resepsjon. 50 brukerrom for korttidsopphold og 20 opptreningsleiligheter.
Nybygg av rehabiliteringssenter i Nesodden kommune, trinn 2
Senter for vitalisering og rehabilitering. Sentret vil bestå av av trenings- og behandlingsrom, varmtvannbasseng, kafeteria, spiserom, kjøkken og resepsjon. 50 brukerrom for korttidsopphold og 20 opptreningsleiligheter.
Riving av kontor og nybygg av leiligheter og næring i Nesoddtangen
Hensikten med planforslaget er å omregulere tomten fra formål forretning, til kombinert formål for bolig, forretning og kontor, samt tilrettelegge for et større bygg, på tre etasjer, med tilgang på en allment tilgjengelig lekeplass, grønne arealer på tak, gatetun og parkeringskjeller under bakken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.