Alle planlagte boligprosjekter i Moss

Nybygg av flerbolighus og kontor mm i Moss
Havnen skal flyttes og det skal bygges boliger og kontor på plassen.
Nybygg av leiligheter i Moss
Melløs-Høyden. Rabekkgata 4 og 6. 55 mål. 700-900 stk boliger. Gnr/bnr: 2/1618, 1620. 6-8 etasjer.
Nybygg av boliger på Kambo i Moss, trinn 4 m.fl.
Ca. 700 stk boliger totalt på hele Sjøhagen Brygge.
Nybygg av blokkleiligheter og parkeringskjeller på Kambo i Moss
23 mål. Knutepunktutvikling rundt Kambo stasjon.
Nybygg av boliger på Sponvika i Moss
34 mål. Blokker og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg og grønnstruktur.
Nybygg av leiligheter og næring ved Amfi Moss
Ca. 3000m2 til næringsvirksomhet. 3-6 etasjer med P-kjeller 1-2.
Nybygg av boliger på Kambo i Moss kommune
47 mål. Ca. 200-240 kremboliger. 5-9 etasjer. Gnr/bnr: 3/2448, del av 1906, 4079 og 1917.
Nybygg av rekkehus og kjedet eneboliger i Rygge
Eskelundveien/Smed Grønvolds vei. Gnr/bnr: 10/3, 9, 20, 11/17 mfl.
Nybygg av boliger i Moss kommune
74 mål. Eneboliger i kjede og rekkehus i to etasjer, samt enkelte to etasjes leilighetsbygg med seks og åtte enheter i hver.
Nybygg av boliger på Kambo i Moss, trinn 3
4-6 etasjer. Ca. 700 stk boliger totalt på hele Sjøhagen Brygge.
Nybygg av boliger mm på Kambo i Moss
250 da. 8-10 felt. 400 boliger.
Ombygg av fabrikk til leiligheter på Jeløy i Moss kommune
Ses i sammenheng med utviklingseiendommen i Værftsgata 7.
Nybygg av leiligheter og næring i Moss
Ca 60-70 leiligheter og ett mindre næringsbygg.
Nybygg av leilighetsbygg og eneboliger i kjede i Moss
Nøkkeland terrasse 2, 61, 71, 73, 75, 77 og Stubbeløkkveien 57.
Nybygg av boliger i Moss kommune, trinn 2
Totalt 70 boenheter fordelt i 4 trinn.
Nybygg av boliger i Moss kommune, trinn 4
Totalt 70 boenheter fordelt i 4 trinn.
Nybygg av boliger i Moss kommune, trinn 3
Totalt 70 boenheter fordelt i 4 trinn.
Nybygg av rekkehus i Moss
Fortløpende utbygging.
Nybygg (fortetting) av rekkehus i Rygge
Fortetting med 6-7 rekkehus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.