Alle planlagte boligprosjekter i Moss

Nybygg av flerbolighus og kontor mm i Moss
Havnen skal flyttes og det skal bygges boliger og kontor på plassen.
Nybygg av leiligheter i Moss
Melløs-Høyden. Rabekkgata 4 og 6. 55 mål. 700-900 stk boliger. Gnr/bnr: 2/1618, 1620. 6-8 etasjer.
Nybygg av boliger på Kambo i Moss, trinn 4-8
Mellom 700 stk boliger totalt.
Nybygg av leiligheter og næring ved Amfi Moss
Ca. 3000m2 til næringsvirksomhet. 3-6 etasjer med P-kjeller 1-2.
Nybygg av rekkehus og kjedet eneboliger i Rygge
Eskelundveien/Smed Grønvolds vei. Gnr/bnr: 10/3, 9, 20, 11/17 mfl.
Nybygg av boliger i Moss
Kvartalet S10. Kongens gate 17, 19, 19A og 21, Gregers gate, Svaebakken 2 og 4, Skoggata 4 og 8.
Nybygg av boliger på Kambo i Moss, trinn 3
Mellom ca 700 stk boliger totalt.
Nybygg av boliger mm på Kambo i Moss
250 da. 8-10 felt. 400 boliger.
Nybygg av blokkleiligheter og parkeringskjeller på Kambo i Moss
Boklok: IKEA og Skanskas felles boligsatsing. 80-100 gjennomgående leiligheter som alle har private uteplasser. 4-6 etasjer. Terrasser på takene. Knutepunktutvikling rundt Kambo stasjon.
Nybygg av leiligheter i Moss kommune
Abels gate 50 og Vålerveien 32. Det planlegges for ca. 80 boenheter i form av leiligheter i ulik størrelse i 2-4 etasjer.
Ombygg av fabrikk til leiligheter på Jeløy i Moss kommune
Ses i sammenheng med utviklingseiendommen i Værftsgata 7.
Nybygg av boliger i Rygge
2 boligblokker. Blokk 1= 12 boenheter og parkeringskjeller, Blokk 2= 18 enheter. Gnr/bnr: 104/68 og 104/283.
Nybygg av boliger i Moss kommune, trinn 2
Totalt 70 boenheter fordelt i 4 trinn.
Nybygg av boliger i Moss kommune, trinn 3
Totalt 70 boenheter fordelt i 4 trinn.
Nybygg av boliger i Moss kommune, trinn 4
Totalt 70 boenheter fordelt i 4 trinn.
Nybygg av rekkehus i Moss
Fortløpende utbygging.
Nybygg (fortetting) av rekkehus i Rygge
Fortetting med 6-7 rekkehus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.