Alle planlagte boligprosjekter i Marker

Nybygg av boliger og næring i Ørje
Riving utføres uke 4-5 2021. Storgata 36, 38 og 42.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.