Alle planlagte boligprosjekter i Lier

Etablering av fjordby på Lierstranda og Brakerøya
Arbeidet med områderegulering utføres av Eidos Eiendomsutvikling AS på oppdrag for Lier kommune. 480 måneder byggetid.
Nybygg av boliger og næring på Lierstranda i Lier kommune
Ca. 500-600 boliger og ca. 5.000 kvadratmeter næring.
Nybygg av boligområde i Lier kommune
Det planlegges for 50 rekkehus, 17 eneboliger og rundt 110 enheter i leilighetsbyggene. Småhusene oppføres typisk med to etasjer over bakken.
Nybygg av boliger på Øvre Justad
Ca 80-90 boliger. Mest eneboliger og rekkehus med enstaka mindre leilighetsbygg. Del av gnr/bnr: 82/1
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Lier
Leiligheter i 3 etasjer, eneboliger og rekkehus i 2 etasjer.
Nybygg av bofelleskap for personer med spesielle behov i Lier
Gnr/bnr: 30/7, 2022/1, 30/46, 30/47, 30/48, 30/53, 30/69.
Nybygg av terrassert bebyggelse, leiligheter i Lier
Planområdet er på ca. 4,6 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.