Alle planlagte boligprosjekter i Jevnaker

Nybygg av boligområde i Jevnaker
B1, B2 og B3= konsentrert småhus bebyggelse. B4-B12= eneboliger og eneboliger med sekundær leilighet.
Etablering av reservestrømsaggregat for omsorgsleiligheter og omsorgs og rehabiliterings senter i Jevnaker
Reservestrømaggregat med tilhørende omgjøring av strømforsyningen ved Jevnaker omsorgs og rehabiliterings senter og Jevnaker kommunes omsorgsleiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.