Alle planlagte boligprosjekter i Hvaler

Nybygg av boligområde i Vesterøy, Hvaler kommune
Planen omfatter 21 eneboligtomter og 4 felt/tomter med konsentrert bebyggelse samt tomtareal på ca 8.600 m2. Eneboligtomtene blir solgt til utbyggere, se eget prosjekt.
Nybygg av boligområde i Vesterøy, Hvaler kommune
Planen omfatter 21 eneboligtomter og 4 felt/tomter med konsentrert bebyggelse samt tomtareal på ca 8.600 m2. Se eget prosjekt for tomtene for konsentrert bebyggelse.
Etablering av lavblokk, forretning, kontor og underjordisk parkering i Hvaler kommune
Planområdet er totalt ca 7,5 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse (lavblokk), underjordisk parkering, forretning, tjenesteyting og kontor. I tillegg ønskes det lagt til rette for etablering av fortau langs Storveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.