Alle planlagte boligprosjekter i Hol

Nybygg av hytter, leiligheter og hotell i Hol
Det legges til rette for tur- og skiløype gjennom planområdet.
Nybygg av boliger i Hol
Tomter for salg: Tomt 1 Ikke fradelt Kr 88 400,- Tomt 2 Gnr 32 bnr 172 Kr 88 400,- Tomt 4 Ikke fradelt Kr 88 400,- Tomt 5 Ikke fradelt Kr 88 400,- Tomt 9 Ikke fradelt Kr 88 400,- Tomt 11 Ikke fradelt Kr 88 400,- Tomt 16 Ikke fradelt Kr 88 400,-
Nybygg av boligområde i Hol
Tomter for salg: Tomt 4 Gnr 14 bnr 16 Kr 96 200,- Tomt 9 Gnr 14 bnr 21 Kr 96 200,- Tomt 17 Gnr 14 bnr 24 Kr 96 200,- Tomt 18 Gnr 14 bnr 25 Kr 96 200,- Tomt 24 Gnr 14 bnr 50 Kr 96 200,- (Tomt 20) (Gnr 14 bnr 10) Privat
Nybygg av boligområde i Høgehaug vest, Hol
Tomter for salg: Tomt 6 Ikke fradelt Tomt 9 Gnr 19 bnr 140 Tomt 10 Ikke fradelt
Nybygg av boliger i Hovet
Tomter for salg: Tomt 9 Ikke fradelt Kr 83 793,- Tomt 11 Gnr 35 bnr 19 Kr 83 793,- Tomt 20 Ikke fradelt Kr 83 793,-
Nybygg av boliger i Sudndalen, Hol
Tomter for salg: Tomt 2 Gnr 43 bnr 240 Kr 70 811,- Tomt 3 Gnr 43 bnr 241 Kr 70 811,-

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.