Alle planlagte boligprosjekter i Halden

Utbygging av ny bydel i Halden
Parkeringskjeller under bydelen. Planen er og bygge ut totalt 20.000 kvm med 200-230 boliger. Trinnvis utbygging. 3-5 etasjer.
Nybygg av rekkehus i Halden
Totalt kan det bygges 50 boenheter på tomta. Gnr/bnr: 170/163, 146/7, 146/12, 170/26
Riving av institusjon og nybygg av leiligheter i Halden kommune
4-6 etasjer. Gnr/bnr: 63/46, 65, 219, 254.
Nybygg av boliger og næring i Halden
Prosjektet er utsatt på ubestemd tid. Antatt byggestart. Ej kostnadsberegnet.
Nybygg av eneboliger og småhusbebyggelse i Eskeviken
Gnr/bnr: 158/1, 9, 12, 24, 28, 40, 46, 68
Etablering av konsentrert småhusbebyggelse i Halden kommune
Planområdet ligger ved Hovsveien, og er på ca 14,5 dekar.
Etablering av boligfelt med konsentrert småhusbebyggelse i Halden kommune
Planen vil i hovedsak omfatte Oskeliva 27 (gnr/bnr 98/1256) og vestsiden av Månefjellet (98/87). 4 boenheter og felles lekeplass ved Oskleiva 27 og 15 boenheter i vesthellingen av Månefjellet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.