Alle planlagte boligprosjekter i Gol

Nybygg av boligområde i Gol
Ca. 100 dekar. ca. 100 boliger.
Nybygg av leiligheter i Gol sentrum
Parkeringskjellere på 1700m2 Forrettningsbygg 1400m2
Nybygg av hytter og leiligheter i Gol kommune
Planlegger totalt mellom 400-500 enheter.
Etablering av nytt reservestrømsaggregat ved Gol helsehus i Gol kommune
Levering av felles reservetrømsaggregat til Gol Helsetun og omsorgsboliger i Breidokkgutu 6-8.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.