Alle planlagte boligprosjekter i Frogn

Nybygg av boliger på Kolstad i Frogn
Ca. 235 dekar. Planlegger for 700 boliger.
Nybygg av leiligheter i Frogn, trinn 1 mfl
Gnr/bnr:1/2, 1/270 1/387, og 85/2, 3, 4, 5, 6.
Nybygg av leiligheter i Frogn, trinn 1 mfl
Gnr/bnr:1/2, 1/270 1/387, og 85/2, 3, 4, 5, 6.
Nybygg av omsorgsboliger for eldre i Frogn
Gnr/bnr 16/19, 16/21, 16/22, 16/34, 16/37, 16/55, 16/115, 16/116, 16/165, 16/166, 6/169, 16/170, 16/171, 16/220, 16/221, 66/80 og 88/1.
Nybygg av boliger i Frogn kommune
Skogveien 31-35. Miljøoppfølgningsplan Asplan Viak Oslo Gnr/bnr: 71/17, 169, 244, 245, 247.
Nybygg av leiligheter i Drøbak
Gnr. 71 bnr. 210 og gnr. 71 og bnr. 189. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fremtidig fortetting i form av et leilighetsbygg.
Etablering av parkeringsanlegg i Frogn kommune
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en hensiktsmessig, og sikker parkeringsløsning. Det skal anlegges 33 biloppstillingsplasser for beboere i nabolaget og 8 kommunale plasser. Det skal også tilrettelegges for renovasjonsanlegg i form av fire nedgravde avfallsbrønner. Planarbeidet skal også legge til rette for allmenn ferdsel iområdet som del av grøntstrukturen i Gamle Drøbak.
Nybygg av boliger i Drøbak
Tidlig prosjekt. Etablering av 10-15 stk boenheter. Antatt start og kostnad.
Tilbygg av enebolig og oppføring av garasje i Frogn kommune
Planarbeidet tar sikte på å bruksendre eksisterende hytte til bolig, legge til rette for et tilbygg til eksisterende hytte, ny garasje og et erstatningsbygg for eksisterende strandhus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.