Alle planlagte boligprosjekter i Fredrikstad

Nybygg av leiligheter i Torp
Totalt 1000 leiligheter. Planlagt 5-6 etasjer.
Nybygg av boliger og næring i Fredrikstad
157 daa. Gnr/bnr 423/121, 423/2 og 506/3.
Nybygg av boliger og næring på Trosvikstranda i Fredrikstad kommune
Planlegges for 400 boliger og +/- 10.000 m² næring. Trosvikstranda Vest Eiendom AS og Trosvikstranda Øst Eiendom AS (datterselskaper til Isegran eiendom AS) eier ca. 70 % av området på Trosvikstranda, de har gått i kompaniskap med Cityplan og etablert Trosvikstranda Utvikling AS.
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Totalt 1000 boenheter fordelt på trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 300/366, 370, 719, 1450 m.fl.
Nybygg av rekkehus/småhus og blokkbebyggelse på Brønnerød i Fredrikstad
Brønnerødlia vil totalt kunne bebygges med ca. 300 boenheter. 52 tomter selges til utbyggere (ligger som et separat prosjekt).
Nybygg av tomannsboliger og rekkehus i Fredrikstad, trinn 3 m.fl.
Samarbeidsprosjekt mellom Betonmast Eiendom AS og Jo Capital AS. Gnr/bnr: 214/135 og 214/152.
Nybygg av boliger på Gressvik i Fredrikstad kommune
Gnr/Bnr: 48/205, 48/66, 48/156, 48/358, 48/280, 48/155, 48/86, 48/429 og 48/201.
Utvikling av tidligere sykehusbygg, Cicignon i Fredrikstad
Totalt 1000 boenheter fordelt på trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 300/366, 370, 719, 1450 m.fl. Cicignon Park – Blokk B, gamle sentralsykehuset i Fredrikstad.
Nybygg av boliger og næring i Fredrikstad
157 daa. Gnr/bnr 423/121, 423/2 og 506/3.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Fredrikstad
Gnr/bnr: 425/191, 425/194, 425/576 og 425/421. 70-80 stk boenheter. 2-6 etasjer.
Nybygg av boligområde i Glosli
Prosjektet inneholder: boliger i kjede (34 stk), 20 leiligheter fordelt på 5 stk firemannsboliger og 14 eneboligtomter. Ggnr/bnr 678/43 og 637/45. Planområdet berører også deler av eiendommene gnr/bnr 678/42, 678/34, 678/13, 678/10, 678/16, 678/14, 678/23, 678/17, 678/15, 678/8, 506/2, 679/104 og 678/1. Planområdet er ca 97,3 daa.
Nybygg av fritidsleiligheter og utvidelse av småbåthavn m.m. på Onsøy i Fredrikstad
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidet småbåthavn, egnet næringsvirksomhet og 48 fritidsleiligheter. 1-3 etasjer. Parkering enten i p-kjeller eller på bakkeplan.
Nybygg av småhusbebyggelse i Gressvik, Fredrikstad
20-35 boliger. Langs vestsiden av Galoppenfjellet.
Nybygg av blokkbebyggelse i Gressvik, Fredrikstad
Mellom Galoppen-fjellet og elven i Floa-området.
Nybygg av boliger i Fredrikstad kommune
Ca. 104 daa. Eneboliger og boliger i rekke. Ca. 35-50 boenheter.
Nybygg av blokkbebyggelse i Gressvik, Fredrikstad
Blokkbebyggelse nærmere sportsenteret.
Nybygg av tomannsboliger i Fredrikstad
Gnr/bnr: 716/35, 45, 178/18, 34 mfl. Ca 15 daa.
Nybygg av boliger ved Wilbergjordet i Fredrikstad kommune
Ca. 9,8 daa. Etablering av boligbebyggelse i form av blokker og/eller konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg og nærmiljøpark. 3-5 etasjer.
Utvikling av kasernebygg i Gamlebyen i Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune inviterer eiendomsaktører til å komme med forslag til hvordan «Infanterikasernen» i Fredrikstad, Kasernegaten 47, gnr 302 bnr 51 kan utvikles, med sikte på å selge eiendommen videre til en aktør som kan vise til løsning, gjennomføringsevne og framdrift som bygger opp under ønsket utvikling av Gamlebyen.
Etablering av leiligheter på Kråkerøy i Fredrikstad kommune
3-5 etasjer. Gnr/Bnr: 423/75, 423/158, 423/60, 423/74, 423/192, 423/80, 423/30 og 423/57.
Ny barnebolig i Fredrikstad
Etablering av ny barnebolig som erstatning for barneboligen i OJ Moums vei 10.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.