Alle planlagte boligprosjekter i Enebakk

Nybygg av leiligheter i Enebakk
Gnr/bnr: 5/140, 42 mfl. 2-4 etasjer.
Nybygg av firmannsboliger i Enebakk, trinn 5
Tidligere områdesnavn Kvernstua. Gnr/bnr: 91/1, 6, 24, 117, 376, 405, 638 og 127/42.
Nybygg av rekkehus i Enebakk, trinn 4
Tidligere områdesnavn Kvernstua. Gnr/bnr: 91/1, 6, 24, 117, 376, 405, 638 og 127/42.
Nybygg av rekkehus i Enebakk, trinn 3
Tidligere områdesnavn Kvernstua. Gnr/bnr: 91/1, 6, 24, 117, 376, 405, 638 og 127/42.
Nybygg av boliger på Ekebergdalen terrasse i Enebakk kommune
Det er planlagt 7 stk. 3-mannsboliger og planen åpner i tillegg for to eneboliger på BKS3.
Nybygg av boliger på Flateby
Ca. 3,2 mål. Ansvarlig søker: Arkitektstua Mikkelsen AS.
Nybygg av eneboliger i Enebakk, trinn 6
Tidligere områdesnavn Kvernstua. Gnr/bnr: 91/1, 6, 24, 117, 376, 405, 638 og 127/42.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.