Alle planlagte boligprosjekter i Eidsvoll

Nybygg av leiligheter og næring i Eidsvoll kommune
Planområdet omfatter gbnr. 16/5, 16/10, 16/18, 16/20, 16/112, 16/113, 16/120, 16/125, 16/132, 529/1 m.fl. og utgjør felt BS1W med omkringliggende gatenett i områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. Planforslaget regulerer bebyggelse for bolig, forretning, kontor og tjenesteyting fra 3 til 8 etasjer med parkeringskjeller, samt et signalbygg på 12 etasjer.
Nybygg av moderne bolig- og sentrumsbebyggelse i Eidsvoll, trinn 2 m.fl
Hensikten med planen er å legge til rette for første utbyggingsetappe av en moderne bolig- og sentrumsbebyggelse på sørvestre del av Lundsjordet ved Eidsvoll verk stasjon. Bygningene har varierte høyder fra 3 til 7 etasjer. Hvert kvartal har en egenartet arkitektur med sammenstilling av punkthus, langhus, buede bygningskropper og kvartalshus.
Nybygg av boliger i Eidsvoll
Planen legger til rette for utbygging av opp til 130 boenheter i form av eneboliger, kjeda eneboliger, rekkehus, tomannsboliger.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Eidsvoll
65 eneboliger, resterende rekkehus og tomannsboliger.
Nybygg av boliger og næring i Eidsvoll
Planlagt ved Eidsvoll verk stasjon.
Nybygg av leiligheter, næring og parkeringskjeller i Eidsvoll kommune
130-160 boenheter. Næringslokale i 1.etg på den ene blokka.
Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 4-5
4-5 byggetrinn. Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll
Totalt 370 boenheter på feltet.
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll
Totalt 370 boenheter på feltet.
Nybygg av boliger i Eidsvoll kommune
Del av felt B2+felt FN1+felt GF4.
Ny- og ombygg av flerbolighus og forretning i Eidsvoll
Planforslaget legger opp til bebyggelse for sentrumsformål fra 4 til 7 etasjer med parkeringskjeller.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
120-130 leiligheter.
Nybygg av frittliggende småhusbebyggelse på Styri i Eidsvoll kommune
Bebyggelsen vil være i form av frittliggende eneboliger, eneboliger i kjede og tomannsboliger. 2-3 etasjer. Ca. 41 boenheter.
Nybygg av boliger på Ladderudløkka i Eidsvoll, trinn 3
88 boenheter totalt på Ladderudsletta.
Nybygg av boliger på Ladderudløkka i Eidsvoll, trinn 4
88 boenheter totalt på Ladderudsletta.
Nybygg av boliger i Eidsvoll kommune
18 kjeda eneboliger, rekkehus eller tomannsboliger i 1-2 etasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.