Alle planlagte boligprosjekter i Drammen

Ny bydel på Tangenkaia på Strømsøsiden av Drammenselva
Ca 100 dekar. Tangenkaia ligger på Strømsøsiden av Drammenselva, i utkanten av sentrum mot øst, ca. 1,2 km fra jernbanestasjonen. Grunneiere er Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS, Bane NOR Eiendom AS, Brække Eiendom AS og Jon Christensen AS.
Nybygg av boligområde i Drammen, fase 2 m.fl
Totalt 1000 boliger. Kniveutsikten AS (Tveit Boligutvikling AS) bygger ut 115 boliger og Knut Langeteig 885 boliger. Trinnvis utbygging.
Nybygg av boliger på gammel papirfabrikk tomt i Drammen
Planlagt 700-800 nye boliger på tomten som idag huser Vajda-papir scandinavia.
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 2 mfl.
600-700 boliger planlegges totalt.
Etablering av boligområde og næring i Mjøndalen
Gnr/bnr: 14/1, 14/16, 15/4, 14/11.
Nybygg av boligområde i Drammen, fase 1
Totalt 1000 boliger. Kniveutsikten AS (Tveit Boligutvikling AS) bygger ut 115 boliger og Knut Langeteig 885 boliger. Trinnvis utbygging.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2-10
Det planlegges 550 leiligheter. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Nybygg av boliger på Gulskogen i Drammen
Ca 200 boenheter. Totalt ca 24 mål på Rød Øst - Rød Vest.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Det planlegges totalt 550 leiligheter på Glassverket. Byggingen blir i 3-15 etasjer. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Nybygg av boliger, næring og kontor i Drammen
Kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, Rydninggangen, Tollbugata og Hesselbergs gata. Gnr/Bnr: 110/570, 110/571, 110/572 og 110/5006 41 meter høyt.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Nedre Eiker
41 eneboliger samt 97 boenheter fordelt på rekkehus og leilighetsbygg.
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen kommune
Flere av leilighetene vil få altaner og det blir tilrettelagt for felles takterrasser med veksthus. 80-90 enheter. 3-6 etasjer. Kvartalet Prins Oscars gate, Nedre Storgate, Omstedgata, Tomtegata.
Nybygg av leiligheter i Drammen
Estimert utvidelse ligger på 3000-6000 m2.
Nybygg av boliger i Drammen
110-130 boenheter.
Nybygg av leiligheter på Strømsø
Gnr/bnr 111/693 (Treschows gate 1), 111/694 (Treschows gate 3), del av 111/5007 (Tollbugata), del av 111/5008 (Tordenskiolds gate), del av 111/6024 (Treschows gate)
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 1
600-700 boliger planlegges totalt.
Nybygg av rekkehus i Drammen
Planområdet er 30 mål. 87 rekkehus med tre till fem rom.
Nybygg av flerbolighus og småhusboliger i Drammen
73 daa av arealet søkes utviklet for videre etablering av primært småhusboliger, noen leiligheter. 60 - 100 enheter.
Parallelloppdrag for utvikling av sykehusområdet på Bragernes, Drammen
Arkitekter skal vise hva som er mulig på dagens sykehustomt på Bragernes etter 2024. Gnr/Bnr: 114/272 m.fl. Dronninggata 28 m.fl.
Nybygg av leiligheter på Gulskogen i Drammen
Ca 30-40 stk boenheter i trinn 1 . Trinn 1 og 2 består av 72 stk leiligheter fordelt på 5 stk bygg. Totalt 7200 m2 BRA.
Nybygg av boligområde på Mjøndalen i Nedre Eiker
Ca. 70 daa. Ca. 74 boenheter. Det legges opp til å bygge ut området med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedede eneboliger), frittliggende eneboliger, samt et felt for terrassert bebyggelse (blokkbebyggelse).
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Drammen, trinn 1
65 leiligheter fordelt på 3 eller 4 huskropper i 4 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Drammen
Ca 3.9 daa. Tre etasjer pluss en inntrukken toppetasje.
Nybygg av boliger på Gulskogen i Drammen
50-60 boenheter. 13 eneboliger, 8 rekkehus, 17 terrassehus og 12 tomannsbolig. Totalt ca 24 mål på Rød Øst - Rød Vest.
Nybygg av leiligheter og sentrumsformål i Drammen
Gnr/bnr: 114/1163 og deler av 114/1095, 114/1097, 114/6056, 114/6044 og 114/6040. Planområde: 2,45 daa. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av eiendommen Øvre Strandgate 5 til sentrumsnære boliger fra 2. etasje, noe utadrettet næring på gateplan og teknisk anlegg for drift av Telenor sitt mobilnett i kjeller, under bakken og på tak. Det planlegges for 6 etasjer, med tilsvarende høyde som eksisterende bygning.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Solbergelva i Drammen
Ca. 23 dekar. Gnr/Bnr: 245/149 og 245/1640. 30-40 boenheter.
Nybygg av boliger på Åsen i Drammen kommune
Harelabben 4 og 8. Ca. 15,6 daa. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en konsentrert småhusbebyggelse, bestående av en kombinasjon av rekkehus og selvbyggertomter med et felles torg/lekeplass sentralt. Boligene er fordelt på ca. 29 rekkehus i 2-3 etasjer, og mot nord er det lagt 6 selvbyggertomter til ene- og tomannsboliger.
Nybygg av leiligheter med handel i Drammen
Leiligheter med handel i 1. Etasje. Dr. Hansteins gate 2 og Tollbugata 7.
Nybygg av leiligheter ved travbane i Drammen
36 leiligheter i flermannsboliger.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 6
Buskerudveien 119-131. Totalt 220 boliger.
Nybygg av boliger i Nedre-Eiker
6-8 eneboliger. 10-12 rekkehus.
Nybygg av leilighetsbygg i Landfalløya, Drammen
Gnr/bnr: 115/508, 115/514 m. fl. 3-4 etasjer.
Nybygg av boliger i Drammen
Totalt 1000 boliger. Kniveutsikten AS (Tveit Boligutvikling AS) bygger ut 115 boliger og Knut Langeteig 885 boliger. Trinnvis utbygging.
Nybygg av kontor og leiligheter på Bragernes i Drammen
Gnr/bnr: 114/1180, 1181. Øvre Torggate 14-16.
Om- og tilbygg av leiligheter og kontor i Mjøndalen
Ca 30 boliger. Gnr/bnr 23/15, 4, 3, 15/400. 306
Nybygg av leiligheter på Strømsø i Drammen
22 meter høyt. Takterrasser.
Nybygg av eneboliger, kjedet enebolig og rekkehus i Svelvik
Ca 24 boenheter. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 3
Felles p-kjeller for trinn 2 og 3. Kjøkken, garderobe: JH interiør
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 2
Felles p-kjeller for trinn 2 og 3. Kjøkken, garderobe: JH interiør
Om- og tilbygg av gammel trafo til leiligheter i Drammen
4 etasjer og mesaninetasjer. Adresse er Skogliveien 172/Helge Ingelstads gate 25.
Nybygg av eneboliger ved travbane i Drammen
36 leiligheter i flermannsboliger.
Etablering av småhus for vanskeligstilte i Drammen
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Rehabilitering av bad i omsorgsboliger i Nedre Eiker
Rehabilitering av 12 bad i (eldre avdeling).
Nybygg av boliger ved gamle godsterminalen i Nybyen i Drammen
Kreftings gate 19 og Grønland 13, 15, 17, 21 of 23 m.fl

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.