Alle planlagte boligprosjekter i Drammen

Nybygg av kjøpesenter, storvarehandel, hotell og boliger på Åssiden i Drammen
225 mål. Ny bydel på Åssiden travbane, ca. sju kilometer vest for E18 ved Brakerøya. Omkring 100 000 kvm + 46 000 kvm bolig. Ca. 1000 boliger.
Ny bydel på Tangenkaia på Strømsøsiden av Drammenselva
Ca 100 dekar. Tangenkaia ligger på Strømsøsiden av Drammenselva, i utkanten av sentrum mot øst, ca. 1,2 km fra jernbanestasjonen. Grunneiere er Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS, Bane NOR Eiendom AS, Brække Eiendom AS og Jon Christensen AS.
Nybygg av boliger på Kniveåsen i Drammen, trinn 2 m.fl.
Totalt 1000 boliger. Totalt ca. 60000 kvm.
Nybygg av boligområde i Drammen, fase 2 m.fl
Totalt 1000 boliger. Kniveutsikten AS (Tveit Boligutvikling AS) bygger ut 115 boliger og Knut Langeteig 885 boliger. Trinnvis utbygging.
Nybygg av boliger i Mjøndalen, trinn 2 m.fl.
600-700 boliger planlegges totalt.
Nybygg av boliger på gammel papirfabrikk tomt i Drammen
Planlagt 700-800 nye boliger på tomten som idag huser Vajda-papir scandinavia.
Etablering av boligområde og næring i Mjøndalen
Gnr/bnr: 14/1, 14/16, 15/4, 14/11.
Nybygg av boligområde i Drammen, fase 1
Totalt 1000 boliger. Kniveutsikten AS (Tveit Boligutvikling AS) bygger ut 115 boliger og Knut Langeteig 885 boliger. Trinnvis utbygging.
Ny-, til- og ombygg av boliger, kontor og næring m.m. i Drammen
3 nybygg samt en ekstra etasje på en av dagens bygg. Ca. 80-110 leiligheter i opp til 7 etasjer. Kontor og næring i opptil 6 etasjer.
Ombygg til næring og ny/påbygg av leiligheter i Drammen
Totalt 90 leiligheter i 3 byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 1
Det planlegges totalt 550 leiligheter på Glassverket. Byggingen blir i 3-15 etasjer. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Nybygg av boliger på Gulskogen i Drammen
Ca 200 boenheter. Totalt ca 24 mål på Rød Øst - Rød Vest.
Nybygg av boliger og næring m.m. på Bragernes i Drammen
130-140 boliger, coliving samt 600-1.000 kvadratmeter utadrettet virksomhet. Inkludert coliving kan prosjektet komme opp i 170 boenheter. Nedre Storgate og Gjetergata. Selskapet har en ambisjon om å oppnå miljøsertifiseringen Breeam Excellent, i tillegg til at det ligger en rekke miljøkrav i det å være et FutureBuilt-prosjekt.
Nybygg av boliger, næring og kontor i Drammen
Kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, Rydninggangen, Tollbugata og Hesselbergs gata. Gnr/Bnr: 110/570, 110/571, 110/572 og 110/5006 41 meter høyt.
Nybygg av boliger på Konnerud i Drammen
4-6 etasjer og inntil 10.000 kvm BRA bolig.
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen kommune
Flere av leilighetene vil få altaner og det blir tilrettelagt for felles takterrasser med veksthus. 80-90 enheter. 3-6 etasjer. Kvartalet Prins Oscars gate, Nedre Storgate, Omstedgata, Tomtegata.
Nybygg av boliger på Kniveåsen i Drammen, trinn 1
Totalt 1000 boliger. Totalt ca. 60000 kvm.
Nybygg av leiligheter i Drammen
Estimert utvidelse ligger på 3000-6000 m2.
Nybygg av leiligheter på Strømsø
Gnr/bnr 111/693 (Treschows gate 1), 111/694 (Treschows gate 3), del av 111/5007 (Tollbugata), del av 111/5008 (Tordenskiolds gate), del av 111/6024 (Treschows gate)
Nybygg av boliger i Mjøndalen, trinn 1
600-700 boliger planlegges totalt.
Til- og ombygg av leiligheter og kontor i Mjøndalen, trinn 1
Ca. 56 boliger og 3000 m2 næring i trinn 1. Strandveien 4-6. Gnr/bnr 23/15, 4, 3, 15/400. 306.
Nybygg av rekkehus i Drammen
Planområdet er 30 mål. 87 rekkehus med tre till fem rom.
Nybygg av flerbolighus og småhusboliger i Drammen
73 daa av arealet søkes utviklet for videre etablering av primært småhusboliger, noen leiligheter. 60 - 100 enheter.
Nybygg av leiligheter og parkeringshus på Landfalløya i Drammen, trinn 1
65 leiligheter fordelt på 3 alternativt 4 huskropper i 4 etasjer. Totalt ca. 130 boliger.
Nybygg av leiligheter på Bragernes i Drammen
Ca 3.9 daa. Tre etasjer pluss en inntrukken toppetasje.
Nybygg av boliger på Gulskogen i Drammen
50-60 boenheter. 13 eneboliger, 8 rekkehus, 17 terrassehus og 12 tomannsbolig. Totalt ca 24 mål på Rød Øst - Rød Vest.
Nybygg av rekkehus på Landfalløya i Drammen
110–120 boliger. 3-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Landfalløya i Drammen
110–120 boliger. 3-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 6
Buskerudveien 119-131. Totalt 220 boliger.
Nybygg av kjedete leiligheter og eneboliger i kjede i Drammen
Gn r/bnr: 117/501, 117/736, 167, 168, 996 og 435. En mindre del av planområdet omfatter eiendommer 250/17, 29, 79 mfl. Prosjektet omfatter 5 husrekker i to etasjer og loft, sammanholder 34 kjedete leiligheter i ulike størrelser og en husrekke med 4 eneboliger.
Nybygg av leiligheter og sentrumsformål i Drammen
Gnr/bnr: 114/1163 og deler av 114/1095, 114/1097, 114/6056, 114/6044 og 114/6040. Planområde: 2,45 daa. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av eiendommen Øvre Strandgate 5 til sentrumsnære boliger fra 2. etasje, noe utadrettet næring på gateplan og teknisk anlegg for drift av Telenor sitt mobilnett i kjeller, under bakken og på tak. Det planlegges for 6 etasjer, med tilsvarende høyde som eksisterende bygning.
Nybygg av leiligheter med handel i Drammen
Leiligheter med handel i 1. Etasje. Dr. Hansteins gate 2 og Tollbugata 7.
Nybygg av boliger på Åsen i Drammen kommune
Harelabben 4 og 8. Ca. 15,6 daa. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en konsentrert småhusbebyggelse, bestående av en kombinasjon av rekkehus og selvbyggertomter med et felles torg/lekeplass sentralt. Boligene er fordelt på ca. 29 rekkehus i 2-3 etasjer, og mot nord er det lagt 6 selvbyggertomter til ene- og tomannsboliger.
Nybygg av leiligheter og ombygg av verneverdig handelshus til sentrumsformål i bydel Bragernes i Drammen
3 mål. Gamle Kirkeplass 1 og Øvre Storgate 15. 25 leiligheter med parkering under bakken. Handelsstandens hus skal bevares og brukes til sentrumsformål, de vil bruke den gamle bygningen til kontorer og bevertning. Fem etasjer med tilbaketrukket femte etasje.
Nybygg av boliger i Nedre-Eiker
6-8 eneboliger. 10-12 rekkehus.
Nybygg av leilighetsbygg på Landfalløya i Drammen
Gnr/bnr: 115/508, 115/514 m.fl. 3-4 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Strømsø i Drammen
22 meter høyt. Takterrasser.
Nybygg av eneboliger, kjedet enebolig og rekkehus i Svelvik
Ca 24 boenheter. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 3
Felles p-kjeller for trinn 2 og 3. Kjøkken, garderobe: JH interiør
Nybygg av kontor og leiligheter på Bragernes i Drammen
Gnr/bnr: 114/1180, 1181. Øvre Torggate 14-16.
Rehabilitering av bad i omsorgsboliger i Nedre Eiker
Rehabilitering av 12 bad i (eldre avdeling).
Nybygg av boliger ved gamle godsterminalen i Nybyen i Drammen
Kreftings gate 19 og Grønland 13, 15, 17, 21 of 23 m.fl

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.