Alle planlagte boligprosjekter i Asker

Nybygg av boliger, hotell og næring i Hurum, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av kontor og boliger med parkeringskjeller i Asker
Et område som i dag omfatter REMA-bygget i Gartnerveien 3 og kontor- og handelssenteret i Fekjan 7-15.
Nybygg av eneboliger i Røyken
Ca. 250 boliger planlegges.
Nybygg av boliger i Røyken
Gnr/bnr 253/52 mfl. Ca 100 enheter.
Nybygg av boliger i Asker, trinn 3 mfl
I forbindelse med ny E18 gjennom Asker. Totalt ca. 650 boliger på Landåsjordene. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 2/34, 2/342.
Nybygg av boliger på Elnes i Asker kommune
Ca 240 boliger i lavblokker, rekkehus og eneboliger, samt barnehage.
Nybygg av boligområde i Sætre
120-130 boenheter blir utført i 2 byggefelt. 4-5 etasjer.
Nybygg av boliger i Asker, trinn 2
I forbindelse med ny E18 gjennom Asker. Totalt ca. 650 boliger på Landåsjordene. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 2/34, 2/342.
Nybygg av boligfelt i Buskerud
Ca. 100-150 enheter.
Nybygg av boliger på Hvalstad i Asker
Ca 20,5 daa. Ca 100 stk boenheter. Utvidelse av kjørebredden på adkomstveien fra Johs Hartmanns vei.
Nybygg av leiligheter og næring i Asker
Gnr/bnr 78/18, 78/25, 78/40 mfl.
Ny- og ombygg av flerbolighus i Spikkestad, trinn 3
Hele området S11 er regulert til 240 enheter.
Nybygg av boliger i Asker, trinn 1
I forbindelse med ny E18 gjennom Asker. Totalt ca. 650 boliger på Landåsjordene. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 2/34, 2/342.
Nybygg av boliger i Asker
BRAS 4850 kvm.
Nybygg av sykehjem i Dikemark
Tidlig planlagt prosjekt fra kommuneplan. Byggestart 2025-2030. Omfang er ukjent.
Nybygg av kjedet eneboliger og rekkehus i Asker
Planområdet er på om lag 28,1 daa og er avgrenset av Terrasseveien i nord, Engebråtenveien i vest, Vardeveien i øst og LNF-område i sør. Planområdet omfatter deler av eiendommer med gbnr 241/222, 241/1, 241/118 og 241/12. Endelig planavgrensning avklares i den videre planprosess.
Nybygg av konsentrert fritidsbebyggelse for utleie med mere i Vestlia
Gnr/bnr: 66/342, 734, 797, 798 og 808. Planområdet er på 32,2 daa. Planen omfatter bygging av konsentrert fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie, samt supplerende reiselivs- og aktivitetsbasert tjenesteyting og bevertning samt parkering under terreng/lokk.
Nybygg av konsentrert småhus/blokkbebyggelse i Asker
12 daa. Boligpotensiale, 30 stk enheter.
Nybygg av tomannsboliger og leiligheter i Asker kommune
Ca. 20 boenheter fordelt på tomannsboliger og leilighetsbygg.
Nybygg av rekkehus i Røyken
12 stk tomter med rekkehus.
Nybygg av rekkehus i Asker
Etablering av nye boliger av høy kvalitet i et attraktivt område i nærheten av Asker sentrum. Det er foreslått en fortetting av planområdet som tar hensyn til de viktigste kvalitetene på tomten som tilpasser seg omgivelsene.
Nybygg av leiligheter i Asker kommune
Gnr/Bnr. 61/561, 61/562, 61/563, 61/564.
Nybygg av boliger i Asker kommune
Ca. 1,6 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av eiendommen til boligformål konsentrert bebyggelse (lavblokk/leiligheter/ulike størrelser/vurderer boformer for eldre) med tilhørende garasjeanlegg under terreng.
Nybygg av rekkehus, leiligheter og enebolig i Røyken, trinn 1
10-12 boliger. Gnr/Bnr/: 38/479, 480, 528, 573 mfl.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Røyken
Fire tomannsboliger og tre eneboliger. GNR/BNR: 47/18 , 47/30, 47/64, 47/17 og 47 /101
Nybygg av tomannsboliger i Asker kommune
Oppføring av to firemannsboliger med tilhørende anlegg og garasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.