Alle planlagte boligprosjekter i Sandefjord

Nybygg av leiligheter, rekkehus og eneboliger i Sørby-Virik i Sandefjord
850 enheter totalt. Områdesregulering er godkjent. Halve området er detaljregulert.
Nybygg av boligområde på Sundland i Stokke, Sandefjord
Ca 400 stk boenheter. Gnr/Bnr: 420/3 m.fl. Tidligere prosjektnavn Sundland boligområde.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandefjord
Gnr/bnr 173/2 m.fl. Mulighetsstudien for sjøfronten utarbeidet av Civitas og Dyrvik arkitekter 2017.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandefjord
16000 m2 bolig, 4000 m2 næring, kontor, service, dagligvare. Næring over to etasjer, 92 parkeringsplasser. Mulighet for hotell i kombinasjon med bolig.
Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 2-3
150-160 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.000 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Ca. 16 mål. Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord, trinn 2-3
Totalt 140 leiligheter fordelt på 3 trinn.
Nybygg av næring og boliger i Sandefjord
4500 kvm BTA næring og cirka 7000 BTA bolig. Planområdet er på ca. 7,2 daa
Nybygg av boligområde i Stokke
Planområdet er ca 100 daa. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Etablering av boligområde med frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i Sandefjord kommune
Utbygging av nye boliger i form av en variasjon av eneboliger, rekkehus/kjedede eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger. Nytt boligområde planlegges i forlengelsen av eksisterende boligområde Gryte sør for Fossnes. Planområdet er på 104 daa.
Nybygg av boliger på Kamfjordåsen i Sandefjord
Det angitte utbyggingsområdet er på 25 dekar.
Nybygg av rekkehus og firemannsboliger på Vesterøya i Sandefjord, trinn 2 m.fl.
Totalt ca. 114 boenheter på området. Rekkehus og firemannsboliger. 2-4 etasjer.
Nybygg av boliger og næring i Sandefjord
Ca. 28 daa. Gnr/Bnr: 120/277, 352 og 128/25,26,29,74,82, 122,161, 200, 277,494.
Nybygg av boliger i Sandefjord kommune
Ca. 30 daa. Ca. 60-70 boenheter.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Sandefjord, trinn 4 m.fl.
Blanding av rekkehus, firemannsboliger og lavblokker fra 3 til 5 etasjer.
Nybygg av leiligheter, rekkehus og eneboliger i Sørby-Virik i Sandefjord
850 enheter totalt. Områdesregulering er godkjent. Halve området er detaljregulert.
Nybygg av boliger i Sandefjord
36 enheter i frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, og 12 enheter i leilighetsbygg.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandefjord sentrum
600 kvm næring og 2200 kvm boliger.
Nybygg av småhus i Sandefjord kommune
Ene- og tomannsboliger. Ca. 26 boliger i inntil tre etasjer.
Etablering av bygård med næring og leiligheter i Sandefjord kommune
Ca. 3,2 daa. Ca. 20-22 boenheter. Bygning på gbnr 173/114 forutsettes revet for å gi plass til ny bebyggelse. Bygningen på gbnr 173/113, «fengselet», skal bevares og er nylig renovert.
Nybygg av leiligheter i Stokke
Midt i Stokke sentrum.
Etablering av boligbebyggelse i Sandefjord
g.nr./ b.nr. 43/366, 43/767, 174/72 og deler av 174/71, 174/74, 43/355, 43/900 og 43/901.
Nybygg av rekkehus og firemannsboliger på Vesterøya i Sandefjord, trinn 1
Totalt ca. 114 boenheter på området. Rekkehus og firemannsboliger. 2-4 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord kommune
Ca. 5,6 daa. 16-20 boenheter. 4-7 etasjer.
Nybygg av boliger i Sandefjord
15-17 boenheter. Gnr/bnr: 80/19, 80/44, del av 80/43, 80/34 og 80/62 mfl.
Nybygg av tre- og firemannsboliger med parkeringskjeller i Sandefjord kommune
Soleveien 9A og B. Ca. 4,7 daa. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for 16 boenheter i tre- og firemannsboliger med parkeringskjeller.
Nybygg av boligområde i Sandefjord
Gnr/bnr: 20/34, 43, 45, 47 og 52. 15-20 boenheter.
Nybygg av omsorghus i Sandefjord kommune
Planområdet er på ca. 30 deka 10 beboerrom og 2 leiligheter
Nybygg av leiligheter i Sandefjord kommune
Ca 4,5 daa. GNR/BNR: 108/8, 108/15 og 108/134 og 108/127.
Nybygg av eneboliger i Sandefjord
Gbnr 149/69 mfl. Ca. 8,1 daa.
Rehabilitering av bo- og behandlingssenter i Sandefjord
Beboerrom rehabliteres fortløpenede, finansiering lagt på flere år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.