Alle planlagte boligprosjekter i Holmestrand

Riving av industri og etablering av ny bydel i Holmestrand
Totalt 500-1000 leiligheter på Hagemanns Brygge.
Nybygg av handel, næring og boliger langs Sandeelva i Sande, trinn 4
Ca. 9000 m2 handel/næring og ca. 60 boliger.
Nybygg av boligblokk og næring i Sande sentrum
Revåveien 22-26. 3609,7 kvm tomt. 5-7 etasjer. Gnr/Bnr: 19/5, 26.
Ombygg til leiligheter, butikk og kafè ved kaia i Holmestrand
35-100 nye boenheter. Kafé eller butikk er planlagt i første etasje. 6 mål. Langgaten og Havnegaten. 1250-6500 kvm næring.
Nybygg av leiligheter og eneboliger på Eikelundåsen i Holmestrand kommune
Totalt ca 112 boliger fordelt på 102 leiligheter og 10 eneboliger. Ca 78 daa. Gnr/Bnr: 9/1, 2, 4, 10, 18.
Nybygg av leiligheter og eneboliger på Eikelundåsen i Holmestrand kommune
Totalt ca 112 boliger fordelt på 102 leiligheter og 10 eneboliger. Ca 78 daa. Gnr/Bnr: 9/1, 2, 4, 10, 18.
Nybygg av eneboliger i Sande
Berørte eiendommer er Wingejordet 19, 21, og 23, G/Bnr 318/25, 318/42, 318/32, 318/29, Revåveien 67, G/Bnr 318/37 og 318/40, Wingejordet G/Bnr 318/6000 samt del av Revåveien 449/1 og 449/2. I tillegg medtas deler av eiendommer langs adkomstveien Wingejordet, med G/Bnr 319/3, 318/15, 318/17, 319/38, 318/24, 318/26, 318/21, 318/22, 318/33, 318/28, 318/27, 318/34 og 318/30. 11 eneboliger, 2 etasjer og 11 eneboliger i 3 etasjer. 100-150 m2 BRA pr. bolig.
Etablering av firemannsboliger og lekeareal i Holmestrand
8 stk 4 mannsboliger, totalt 32 boenheter av 90 m2
Nybygg av boliger ved Tømmeråstjern i Holmestrand
Fordrøyningsanlegg på sørsiden av Hanekleiva (Fv319). Fordrøyningsanlegget planlegges med et våtmarksfilter og plantebasert filteranlegg og skal sørge for at utbyggingen i planområdet ikke medfører forurensing av Tømmeråstjern og Eikernvassdraget.
Ny-/ombygg av leiligheter og ombygg/riving av butikk i Sande
Hensikten med prosjektet er at bruke tomten til Sandesentret på en effektivere måte. Ca. 27 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.