Alle planlagte boligprosjekter i Tjeldsund

Nybygg av studentboliger for brannskolen i Tjeldsund
250-300 studentboliger. Gnr/bnr 72/227 m.fl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.