Alle planlagte boligprosjekter i Alta

Nybygg av boligområde i Skoddevarre Alta
69 leiligheter og 61 eneboliger. Fase 1 bygges mellom 2024-2031.
Nybygg av boliger i Kongsvikfjæra i Apanes
Etablering av inntil 60 nye boenheter i blokkbebyggelse (3 blokker) samt ny offentlig samlevei mellom Apanesveien og Strandveien.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 3
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nybygg av flerbolighus i Alta
20-30 stk leiligheter. Totalentreprenør vil få opsjon fra trinn 1.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
28 dekar. 15 eneboliger og 10 rekkehusleiligheter.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av rekkehus i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nytt boligfelt i Alta kommune
Gnr/bnr: 27/1450, 269, 1/6, 1454,1436,140 og 21/1
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
25 dekar. 20 boenheter (10 eneboliger + 10 rekkehusleiligheter).
Etablering av boliger i Alta, trinn 1
90-110 boenheter totalt.
Nybygg av boliger i Alta
Gnr/bnr 39/48, 124.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.