Alle planlagte boligprosjekter i Tynset

Nybygg av bofellesskap i Tynset
Prosjekt fra Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av 4-mannsboliger i Tynset
58daa. 4 st 4-mannsboliger.
Nybygg av boliger i Tynset
Lavenergibygg, universelt utformet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.