Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Ringerike

Opprusting av grusvei og etablering av ny vei i Hønefoss
Opprusting av ca. 2,7 km eksisterende grusveg (Gaupeskardvegen) samt bygging av ca. 2,0 km ny veg med teknisk grøft.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.