Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Rakkestad

Utbedring av vann-og avløpsledninger ved industriområde i Rakkestad
Utbedring av gamle betongledninger og gammel vannledning.
Utbedring av vann-og avløpsledninger i Rakkestad
Utbedring av gammel vannledning og sanering av felles avløpsledning.
Sanering av vann-og avløpsledninger på Fladstad i Rakkestad
Sanering av et mindre område på industriområdet hvor det er felles avløpsledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.