Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Halden

Rehabilitering av Svinesundbrua på E6 i Halden, del 4
Fra handlingsprogram for perioden 2018-2023.
Overvannstiltak i Halden
Avsatt 16 mill.kr til overvannstiltak i 2021-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.