Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Fredrikstad

Rehabilitering av dam i Trondalen
Rehabiltering av dammur for en stor dam som tidligere var vannforsyning
Utbedring av fylkesvei 381 i Fredrikstad
Omtrent seks kilometer lang og strekker seg fra avkjøringen til gamle Evenrød skole og fram til Solli, i krysset der fv. 381 møter fv. 112 Solliveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.