Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Drammen

Oppgradering av kontaktledningsnettet på strekningen mellom Drammen og Sandvika
Bytte fra dagens konvensjonelle system til et autotransformatorsystem.
Riving/fjerning av eksisterende bane på Drammen-Kobbervikdalen UDK 31
Kontrakten omfatter riving og fjerning av jernbanespor på eksisterende banetrasé for Vestfoldbanen fra Drammen stasjon til Skoger.
Tilrettelegging for syklende og gående i Drammen
Fv. 2732 Mjøndalen sentrum fortau. Drammensveien fra rundkjøring til fv. 2708 til Arbeidergata
Rehabilitering av parkeringsanlegg i Drammen kommune
I hovedsak omfatter rehabiliteringsarbeidene mekaniske reparasjonsarbeider, forbehandling og legging av belegg, forbehandling og maling samt diverse arbeider.
Utvidelse av gravplasser ved Skoger kirke i Drammen
Prosjekt i tidlig fase. Uklart angående fremdrift og omfang. Antatt start og kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.