Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Porsgrunn

Utvikling av knutepunkt med løsninger for transport, byrom, boliger mm i Porsgrunn og Skien
Planområdet er ca. 400 daa i utstrekning og omfatter eksisterende kollektivknutepunkt med togstasjon og bussterminal med omkringliggende områder langs jernbanen og Fv. 32.
Ombygging av kryss i Porsgrunn
Prosjektet Raschebakken, kryssombygging og Franklintorget hør sammen, totalkostnad på 100-120 mnok. inkludert byggherrekostnader.
Utvidelse av gravlund i Porsgrunn
30 mål og rundt 2500 gravplasser. Gnr/bnr: 43/1 og 601/1 m.fl. Nye Eidanger sandtak.
Etablering av råstoffutvinning ved Langangen i Porsgrunn
Uttak av Larvikitt. Det vil antagelig tas ut masser i størrelsesorden 3,5 – 4mill. m3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.