Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Notodden

Etablering av miljøgate i Notodden etappe 4
Sanering av Storgata fra Ernst & Young til Posten med O.H. Holtas gate til Telegata og videreføring gangveg fra Storgata ned Tormod Knutsens gate til Linna.
Oppgradering av bru på E134 i Notodden
Tovstul bru skal fornyes. Dagens bru er smal og det er skader i bruas landkar, stålbjelker og betongdekke.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.