Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Kviteseid

Etablering av portal langs Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesundtunnelen påhugg vest
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Etablering av portal langs Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesundtunnelen påhugg øst
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.