Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (3)
Drangedal (1)
Færder (18)
Fyresdal (7)
Hjartdal (3)
Horten (16)
Kragerø (3)
Kviteseid (4)
Larvik (15)
Nissedal (2)
Nome (1)
Notodden (9)
Porsgrunn (7)
Sandefjord (20)
Seljord (1)
Siljan (2)
Skien (13)
Tinn (4)
Tokke (11)
Tønsberg (35)
Vinje (9)
Opprusting av Fv 38 Åmot-Dalen
Prosjekt fra handlingsplan 2015-2018. Uprioritert prosjekt. Generell, lettere opprusting. 2 av ca 20 km med tyngre oppgradering.
Rehabilitering av kraftverk ved Skiensvassdraget i Notodden
Grønvollfoss kraftstasjon - Årsproduksjon er på rundt 170 GWh.
Oppgradering av Fylkesveg 3430 i Tinn
Forsterkning og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 3430 i Tinn
Forsterkning og asfalt.
Oppgradering av Fylkesveg 364 i Tinn
Forsterkning og asfalt.
Etablering av miljøgate i Notodden etappe 4
Sanering av Storgata fra Ernst & Young til Posten med O.H. Holtas gate til Telegata og videreføring gangveg fra Storgata ned Tormod Knutsens gate til Linna.
Oppgradering av Fylkesveg 3158 i Sandefjord
Stabilisering av bærelag og asfalt
Utbedring på Fv 45 Ofte-Aust-Agder grense i Tokke
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Utbedring på Fv 801 Ofte-Austbø i Vinje
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Utbedring på Fv 37 Gransherad-Mæl i Notodden
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Omlegging av veg på Rv 9 Hjalmamuten i Vinje
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype is, snø, steinsprang. Prioriteringstall 2,36.
Ringsystem for vann- og avløpsledninger i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Utbedring på Fv 351 Agder grense-Tangen i Bamble
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Overvannshåntering i Tønsberg sentrum
Totalbudsjett for "Overvannshåntering i Tønsberg sentrum" ca 80-90 mnok.
Sandblåsing og maling av Tjerndalen viadukt
Sandblåsing og maling. (157,20 km).
Oppgradering av Fylkesveg 3330 i Midt Telemark
Stabilisering av bærelag og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 3214 i Tønsberg
Stabilisering av bærelag
Oppgradering av Fylkesveg 3056 i Sandefjord
Stabilisering av bærelag og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 3342 i Midt Telemark
Forsterkning (grusveg) og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 38 i Tokke
Forsterkning og asfalt
Terrenginngrep på Fv 355 Våmyr 1 i Fyresdal
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype snøskred/sørpeskred.
Forsterkning av bru langs Fv. 3408 i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Forsterkning av fire bruer, samt overflatebehandling av stål på alle fire bruer. Det skal utføres betongreparasjoner på alle fire bruer. På Ljostad bru skal det i tillegg settes opp nytt rekkverk og nye kantdragere. Anleggsområdets beliggenhet: Fossing; bru nr 08-0521 på FV3362 S1D1 m8191. Fosstveit; bru nr 08-0533 på FV3374 S3D1 m555. Ljostad; bru nr 08-0308 på FV3408 S1D1 m7288. Nørsterud; bru nr 08-0449 på FV3400 S2D1 m5152.
Dimensjonsøkning av vannledning på Øya i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.