Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (0)
Drangedal (1)
Færder (18)
Fyresdal (7)
Hjartdal (3)
Horten (14)
Kragerø (7)
Kviteseid (3)
Larvik (14)
Nissedal (2)
Nome (1)
Notodden (8)
Porsgrunn (6)
Sandefjord (22)
Seljord (1)
Siljan (2)
Skien (9)
Tinn (2)
Tokke (10)
Tønsberg (37)
Vinje (8)
Opprusting av Fv 38 Åmot-Dalen
Prosjekt fra handlingsplan 2015-2018. Uprioritert prosjekt. Generell, lettere opprusting. 2 av ca 20 km med tyngre oppgradering.
Bruvedlikehold i Telemark fylkeskommune 2022-2024
3 fastsatte bruer og en del med prosessbasert beskrivelse. Bruene er spredt geografisk utover fylket.
Rehabilitering av kraftverk ved Skiensvassdraget i Notodden
Grønvollfoss kraftstasjon - Årsproduksjon er på rundt 170 GWh.
Oppgradering av Fylkesveg 3430 i Tinn
Forsterkning og asfalt
Etablering av miljøgate i Notodden etappe 4
Sanering av Storgata fra Ernst & Young til Posten med O.H. Holtas gate til Telegata og videreføring gangveg fra Storgata ned Tormod Knutsens gate til Linna.
Oppgradering av Fylkesveg 3158 i Sandefjord
Stabilisering av bærelag og asfalt
Omlegging av veg på Rv 9 Hjalmamuten i Vinje
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype is, snø, steinsprang. Prioriteringstall 2,36.
Overvannshåntering i Tønsberg sentrum
Totalbudsjett for "Overvannshåntering i Tønsberg sentrum" ca 80-90 mnok.
Oppgradering av Fylkesveg 3330 i Midt Telemark
Stabilisering av bærelag og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 3214 i Tønsberg
Stabilisering av bærelag
Oppgradering av Fylkesveg 3056 i Sandefjord
Stabilisering av bærelag og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 38 i Tokke
Forsterkning og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 3342 i Midt Telemark
Forsterkning (grusveg) og asfalt
Terrenginngrep på Fv 355 Våmyr 1 i Fyresdal
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype snøskred/sørpeskred.
Dimensjonsøkning av vannledning på Øya i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Breddeutvidelse av Fv 35 Bispeveien i Re
Uprioriterte prosjekter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.