Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Unjárga-Nesseby

Flomsikring på Fylkesveg 91 i Nesseby
Skredtype flom, skredfaktor lav.
Sammenkobling av vannledning i Nesseby
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.