Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Lebesby

Utbedring av Fylkesveg 98 Ifjord-Lakselv
13 mil. I Handlingsprogram for fylkesveg 2019-2022.
Utbedring av Fv 888 Ifjord-Lebesby
I Handlingsprogram for fylkesveg 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.