Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Harstad

Utdyping av farled, Tjeldsundet i Harstad
Prosjekt foreslått for perioden 2018-2023.
Oppgradering og forlengelse av eksisterende kai og mudring i Harstad kommune
Mudring, oppgradering og forlengelse av eksisterende kai på Rødskjær.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.